10 Chiến Lược Kinh Doanh tổng hợp từ hơn 100 thương hiệu lớn trên Thế giới

Chiến Lược Kinh Doanh tổng hợp

Để gây dựng được doanh nghiệp hàng tỷ US$ thì những bài học đúc rút từ những doanh nghiệp đã vươn tới trị giá hàng tỷ $ cần được chúng ta học càng sớm càng tốt.

Sau đây là những đúc rút của các chuyên gia trên TG từ những kinh nghiệm thành công của các doanh nghiệp này mà ai cũng có thể thấy có ích cho mình sau này (nhất là những bạn hiện đag làm CEO)

1. Chiến lược khách hàng

Hiểu rõ hai từ Vấn đề và Sợ hãi: vượt qua sự sợ hãi bị từ chối để tìm cách giải quyết vấn đề của khách hàng hài lòng nhất.

2. Chiến lược mô hình hóa

Càng sớm xây dựng mô hình hóa kinh doanh bao nhiêu thì doanh nghiệp càng đột phá nhanh bấy nhiêu

3. Chiến lược lợi ích

Tìm các vấn đề mà nhóm khách hàng có tiền đang hay có thể sẽ mắc phải dài dài để làm ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu đó ngay, bất chấp sự thất bại.

4. Chiến lược lời hứa mục đích

Khi xác định mục tiêu trong tính toán và cam kết trước thiên hạ bằng danh dự cả đời thì hầu hết bạn sẽ đạt được nó.

5. Chiến lược nguyên khí

Bạn không cần biết làm, chỉ cần bạn biết ai giỏi việc đó và làm sao thu phục được họ lâu dài.

6. Chiến lược đòn bẩy

Hợp tác với ai giỏi hơn bạn, tạo ra những sản phẩm có liên kết thực sự với họ.

7. Chiến lược thị trường

Đoàn kết nghề thay vì tiêu diệt lẫn nhau mục đích là mở rộng nhu cầu khách hàng và mở rộng khách hàng.

8. Chiến lược mắt xích

Một doanh nghiệp cần tự động chạy hoàn hảo và tự nhân rộng khi không có những cá nhân giỏi nào đó làm ảnh hưởng đến quy trình hoạt động của bạn thậm chí ngay cả bạn không làm việc, công ty vẫn chạy tốt.

9. Chiến lược thương hiệu

Chiến lược thương hiệu cần xây dựng bài bản ngay từ đầu thay vì đợi nó đủ lớn mới làm

10. Chiến lược xã hội

Một doanh nghiệp cần có mục tiêu cốt lõi và sau cùng là làm cho cuộc sống về vật chất và tinh thần của nhóm khách hàng đó ngày càng nâng cao, thế nên các hoạt động của doanh nghiệp làm cho khách hàng của mình hạnh phúc hơn là điều nên luôn luôn nghĩ tới.

>