5 sai lầm trong chiến lược kinh doanh

5 sai lầm trong chiến lược kinh doanh

sai lầm trong chiến lược kinh doanh

Xin chia sẻ quan điểm của M. Porter về những điểm sai lầm trong xây dựng và triển khai chiến lược kinh doanh. Kinh nghiệm cá nhân cho thấy đây cũng là những sai lầm mà các doanh nghiệp Việt Nam thường gặp phải.

1. Cội nguồn của tất cả những sai lầm trong chiến lược là cạnh tranh để trở nên tốt nhất:

Đổ xô vào cùng một con đường giống như tất cả mọi người và suy nghĩ rằng kiểu gì bạn cũng có thể đạt được kết quả tốt hơn.

Đó là sự nhầm lẫn giữa hiệu quả tác nghiệp và chiến lược.

Thay vào đó, cạnh tranh để trở nên duy nhất mới là chiến lược hiệu quả.

2. Nhầm lẫn giữa marketing với chiến lược

Chiến lược phải tập trung vào khách hàng và nhu cầu của họ là điều tất nhiên.

Tuy nhiên, trong nhiều công ty, chiến lược được xây dựng xoay quanh giản đồ giá trị khách hàng – mới chỉ là phía cầu của phương trình.

Một chiến lược tốt đòi hỏi phải kết nối được chuỗi giá trị – phía cung của của phương trình.

Doanh nghiệp phải thiết kế được chuỗi giá trị – thể hiện cách kết hợp các hoạt động độc nhất để tạo giá trị đáp ứng được nhu cầu khách hàng.

Chiến lược liên kết giữa các lựa chọn về phía cầu thị trường với lựa chọn chuỗi giá trị độc nhất.

Bạn không thể có lợi thế cạnh tranh nếu không có cả hai.

3. Đánh giá quá cao thế mạnh của công ty mình

Nhiều công ty thường có nhìn nhận sai lệch về thế mạnh của chính mình .

Bạn có thể coi dịch vụ khách hàng là một thế mạnh.

Vì vậy, chiến lược của bạn coi DVKH là nền tảng để xây dựng chiến lược.

Tuy nhiên, thế mạnh thực sự trong chiến lược phải là thứ gì đó công ty có thể làm tốt hơn các đối thủ cạnh tranh và có giá trị.

4. Hiểu sai về lĩnh vực/phạm vi kinh doanh

Các doanh nghiệp có xu hướng định nghĩa ngành quá rộng.

Một ví dụ điển hình là các công ty xây dựng định nghĩa ngành xây dựng gồm cả lĩnh vực sản xuất xi măng, cốt liệu nên không ít công ty đã xây nhà máy xi măng để hoàn thành chuỗi giá trị của mình.

Các công ty đường sắt đinh nghĩa ngành của mình là vận tải nên đã bỏ qua sự khác biệt về mặt kinh tế và chuỗi giá trị (khác nhau) nên mở rộng sang vận tải hàng không để hình thành hệ thống vận tải đa phương thức.

5. Sai lầm lớn nhất – nhưng phổ biến nhất là không có chiến lược.

Hầu hết các nhà điều hành nghĩ rằng họ có một chiến lược trong khi thực sự họ không có gì cả, ngay cả một chiến lược chưa đáp ứng bất kỳ một định nghĩa có nền tảng kinh tế kinh tế cơ bản nào.

>