​SMART CEO 4.0 
CEO.0​5. ​Hệ Thống Nội Quy Quy Chế Doanh Nghiệp

​“Nước có phép nước, gia có gia quy”, doanh nghiệp thì phải có nội quy. Đã là cán bộ nhân viên của công ty thì đều phải tuân thủ quy định của tổ chức.

Hệ thống quy chế nhằm điều chỉnh tác phong làm việc của nhân viên, đưa họ vào khuôn khổ, quy trình, có nề nếp trật tự, chỉnh chu và là cơ sở nền tảng để xây dựng được môi trường làm việc tác phong chuyên nghiệp.

Hệ thống quy chế chuẩn chỉ còn giúp xây dựng chính sách thưởng phạt nghiêm minh và giúp doanh nghiệp hạn chế các rủi ro từ việc không tuân thủ quy định, quy trình.

Bộ Tài Liệu Hệ Thống Nội Quy Quy Chế Doanh Nghiệp (CEO.05) gồm các quy chế được áp dụng thực tế tại các doanh nghiệp.

​Nội dung ​Bộ Tài Liệu Hệ Thống Nội Quy Quy Chế Doanh Nghiệp (CEO.0​5)

 hệ thống nội quy quy chế doanh nghiệp

 1. Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty
 2. Quy chế quản trị công ty của các tập đoàn hàng đầu Việt Nam
 3. Nội quy công ty
 4. Quy chế quản lý công ty
 5. Quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ công ty
 6. Nội quy lao động
 7. Mẫu sổ tay nhân viên
 8. Quy chế tuyển dụng
 9. Quy chế bổ nhiệm
 10. Quy chế lương thưởng, chính sách động viên
 11. Quy chế khen thưởng, kỷ luật lao động
 12. Quy chế phối hợp tác nghiệp
 13. Quy chế kiểm toán nội bộ
 14. Mẫu thỏa ước lao động tập thể
 15. Tài liệu đào tạo về nội quy, quy chế doanh nghiệp...

Bộ Tài Liệu Hệ Thống Nội Quy Quy Chế Doanh Nghiệp (CEO.05) là một bộ tài liệu trong Bộ Cẩm Nang Quản Trị Doanh Nghiệp SMART CEO 4.0 để giúp các CEO phát triển năng lực lãnh đạo và quản trị toàn diện hoạt động doanh nghiệp.

Anh/ Chị quan tâm đến Bộ Cẩm Nang SMART CEO 4.0 có thể click tìm hiểu thêm tại TẠI ĐÂY.

smart ceo 4.0 LÀ BỘ CẨM NANG tuyệt vời VÀ ​​LÀ ​KHOẢN ĐẦU TƯ ​TÀI SẢN TRÍ TUỆ HIỆU QUẢ NHẤT ​CỦA BẠN ĐỂ ​​ĐẠT SỰ NGHIỆP KINH DOANH THÀNH CÔNG!

Cẩm Nang Quản Trị Doanh Nghiệp SMART CEO 4.0
>