CEO.02 - Bộ Tài Liệu Quản Trị Chiến Lược Kinh Doanh

CEO.02 – Bộ Tài Liệu Quản Trị Chiến Lược Kinh Doanh

chiến lược kinh doanh

Bộ Tài Liệu Quản Trị Chiến Lược Kinh Doanh là bộ cẩm nang toàn diện về quản trị chiến lược, giúp các CEO trang bị nền tảng kiến thức về quản trị chiến lược, từ đó có thể kết nối đồng bộ các chiến lược thành phần chiến lược nhân sự, chiến lược makerting, chiến lược tài chính, chiến lược sản phẩm, chiến lược kênh phân phối… và xây dựng chiến lược phát triển phù hợp cho doanh nghiệp.

Nội dung bộ tài liệu:

 1. Bộ kiến thức nền tảng về chiến lược kinh doanh
 2. Mô hình kinh doanh
 3. Xây dựng doanh nghiệp
 4. Bộ bài giảng xây dựng chiến lược cạnh tranh
 5. Các mô hình phân tích chiến lược
 6. Các công cụ chiến lược
 7. Xây dựng và triển khai chiến lược
 8. Cẩm nang chiến lược
 9. Tổng hợp kế sách kinh doanh hay
 10. Kinh doanh hội nhập quốc tế
 11. Quản trị sự thay đổi
 12. Tái cấu trúc doanh nghiệp
 13. Các nội dung giá trị khác…

Lợi ích mang lại từ bộ tài liệu:

 • Nâng cao tầm nhìn, cải thiện khả năng nắm bắt cơ hội, xu hướng phát triển chung.
 • Tư duy lại đường hướng phát triển kinh doanh trong tương lai để chọn lựa lĩnh vực, ngành nghề, sản phẩm kinh doanh phù hợp với xu thế.
 • Rèn luyện tư duy mãi mãi tinh thần khởi nghiệp, luôn thay đổi, sáng tạo để phát triển doanh nghiệp trường tồn.
 • Kết nối các nguồn lực có sẵn với các ưu tiên chiến lược của doanh nghiệp để tối đa hiệu quả kinh doanh.
 • Đánh giá chính xác môi trường kinh doanh, nhận định đúng tiềm lực và giá trị cốt lõi của doanh nghiệp mình.
 • Biết cách thiết lập, thực hiện và đánh giá việc thực hiện các mục tiêu chiến lược
 • Nắm được cách thức phân tích và xây dựng một chiến lược kinh doanh hiệu quả
 • Phân tích và nắm rõ nội lực bên trong của doanh nghiệp, từ đó phát huy các điểm mạnh và giảm các điểm yếu trong nội bộ doanh nghiệp.
 • Phân tích và nhận biết các xu hướng kinh doanh để có quyết sách nhanh và kịp thời để thích nghi với môi trường kinh doanh, đón nhận các cơ hội, lường trước rủi ro để tránh.
 • Lường trước được các rủi ro và cách thức quản trị rủi ro hiệu quả.
 • Tham khảo một số chiến lược phát triển từ các công ty, tập đoàn lớn hàng đầu Việt Nam.

Bộ Tài Liệu Quản Trị Chiến Lược Kinh Doanh (CEO.02) là một bộ tài liệu trong Bộ Cẩm Nang Quản Trị Doanh Nghiệp SMART CEO 4.0 để giúp các CEO phát triển năng lực lãnh đạo và quản trị toàn diện hoạt động doanh nghiệp.

Anh/ Chị quan tâm đến Bộ Cẩm Nang SMART CEO 4.0 có thể click tìm hiểu thêm tại TẠI ĐÂY.

>