​SMART CEO 4.0 
CEO.​1​​​​​8. ​Quản Trị Hiệu Quả Hoạt Động Doanh Nghiệp

Với kinh nghiệm nhiều năm làm việc với các đối tác Doanh nghiệp, chúng tôi hiểu được tầm quan trọng của việc đánh giá trong doanh nghiệp của bạn những yếu tố nào đang hoạt động hiệu quả và những gì không.

Điều gì đang hiệu quả? Điều gì đang không hiệu quả?

Đó là câu hỏi thường ngày của các nhà quản lý và lãnh đạo doanh nghiệp cần đặt ra.

Trong kinh doanh, bạn không thể đoán trước được bất cứ điều gì và phải chấp nhận một sự thật là thị trường sẽ luôn thay đổi. Do đó, ở vị trí điều hành Doanh nghiệp, người quản lý cần liên tục đo lường hiệu quả kinh doanh của Doanh nghiệp để nắm bắt được những yếu tố nào đang hoạt động hiệu quả và những gì thiếu hiệu quả.

Nhằm giúp các doanh nghiệp có được hệ thống, phương pháp để đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh bài bản, chuyên nghiệp, chúng tôi tổng hợp và đúc kết Bộ Tài Liệu Quản Trị Hiệu Quả Hoạt Động Doanh Nghiệp (CEO.18).

Bộ tài liệu này bao gồm các vấn đề cốt lõi và quan trọng liên quan đến việc Quản trị hiệu quả hoạt động doanh nghiệp mà các nhà quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp đều phải quan tâm.

Nội dung Bộ Tài Liệu Quản Trị Hiệu Quả Hoạt Động Doanh Nghiệp (CEO.18)

quản trị hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

NỘI DUNG CHÍNH

 • Tuy duy tiếp cận về quản lý hiệu quả
 • Tối ưu hóa quy trình, nâng cao hiệu suất làm việc
 • Tối ưu phối hợp tác nghiệp giữa các phòng ban, đơn vị
 • Tổng quan về doanh thu, chi phí và lợi nhuận
 • Quản lý và kiểm soát chi phí nguyên vật liệu
 • Quản lý và kiểm soát chi phí nhân công
 • Quản lý và kiểm soát chi phí sản xuất chung
 • Quản lý và kiểm soát chi phí sản xuất khác
 • Phân tích các chỉ số kinh doanh và tối ưu hóa lợi nhuận
 • Phân tích kết quả hoạt động thông qua các báo cáo
 • ...

LỢI ÍCH

Bộ Tài Liệu Quản Trị Hiệu Quả Hoạt Động nhằm giúp các cán bộ và chuyên viên quản lý kinh doanh và sản xuất hiểu về quản trị chi phí trong SXKD và mối quan hệ tác động tới hiệu quả kinh tài chánh. Qua đó đảm bảo việc kiểm soát và thực thi chi phí hợp lý, hiệu quả đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực quản lý và cạnh tranh của Doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

 • Trưởng phó, nhân viên chuyên viên phòng tài chính, kế toán, pháp chế tại doanh nghiệp, và tất cả đối tượng cần trang bị kiến thức;
  Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các doanh nghiệp mong muốn sớm trở thành Giám đốc Tài chính;
 • Các vị trí chức danh Giám đốc quản lý hiệu quả, chuyên viên quản lý hiệu quả tại doanh nghiệp.
 • Những người có hoài vọng trở thành Giám đốc Tài chính trong tương lai.

Bộ Tài Liệu Quản Trị Hiệu Quả Hoạt Động (CEO.18) là một bộ tài liệu trong Bộ Cẩm Nang Quản Trị Doanh Nghiệp SMART CEO 4.0 để giúp các CEO phát triển năng lực lãnh đạo và quản trị toàn diện hoạt động doanh nghiệp.

Anh/ Chị quan tâm đến Bộ Cẩm Nang SMART CEO 4.0 có thể click tìm hiểu thêm tại TẠI ĐÂY.

smart ceo 4.0 LÀ BỘ CẨM NANG tuyệt vời VÀ ​​LÀ ​KHOẢN ĐẦU TƯ ​TÀI SẢN TRÍ TUỆ HIỆU QUẢ NHẤT ​CỦA BẠN ĐỂ ​​ĐẠT SỰ NGHIỆP KINH DOANH THÀNH CÔNG!

Cẩm Nang Quản Trị Doanh Nghiệp SMART CEO 4.0
>