CEO.18 - Bộ Tài Liệu Quản Trị Hiệu Quả Hoạt Động Doanh Nghiệp

CEO.18 – Bộ Tài Liệu Quản Trị Hiệu Quả Hoạt Động Doanh Nghiệp

Hiệu Quả Hoạt Động Doanh Nghiệp

Hiện nay, trong xu thế phát triển và hội nhập của nền kinh tế, hầu hết các doanh nghiệp đều phải nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư triển khai các dự án mới để đáp ứng được nhu cầu của thị trường, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Tất cả các vấn đề trên đều liên quan đến việc Quản trị hiệu quả hoạt động doanh nghiệp.

NỘI DUNG CHÍNH

 • Tổng quan về doanh thu, chi phí và lợi nhuận
 • Quản lý và kiểm soát chi phí nguyên vật liệu
 • Quản lý và kiểm soát chi phí nhân công
 • Quản lý và kiểm soát chi phí sản xuất chung
 • Quản lý và kiểm soát chi phí sản xuất khác
 • Phân tích kết quả hoạt động thông qua các báo cáo…

LỢI ÍCH

Bộ Tài Liệu Quản Trị Hiệu Quả Hoạt Động nhằm giúp các cán bộ và chuyên viên quản lý kinh doanh và sản xuất hiểu về quản trị chi phí trong SXKD và mối quan hệ tác động tới hiệu quả kinh tài chánh. Qua đó đảm bảo việc kiểm soát và thực thi chi phí hợp lý, hiệu quả đáp ứng nhu cầu nâng cao năng lực quản lý và cạnh tranh của Doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG

 • Trưởng phó, nhân viên chuyên viên phòng tài chính, kế toán, pháp chế tại doanh nghiệp, và tất cả đối tượng cần trang bị kiến thức;
  Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên phân tích đầu tư của các doanh nghiệp mong muốn sớm trở thành Giám đốc Tài chính;
 • Các vị trí chức danh Giám đốc quản lý hiệu quả, chuyên viên quản lý hiệu quả tại doanh nghiệp.
 • Những người có hoài vọng trở thành Giám đốc Tài chính trong tương lai.

Bộ Tài Liệu Quản Trị Hiệu Quả Hoạt Động (CEO.18) là một bộ tài liệu trong Bộ Cẩm Nang Quản Trị Doanh Nghiệp SMART CEO 4.0 để giúp các CEO phát triển năng lực lãnh đạo và quản trị toàn diện hoạt động doanh nghiệp.

Anh/ Chị quan tâm đến Bộ Cẩm Nang SMART CEO 4.0 có thể click tìm hiểu thêm tại TẠI ĐÂY.

 

>