​SMART CEO 4.0 
CEO.0​​9. ​​​​​Bộ Tài Liệu Quản Trị Tài Chính Kế Toán

Thực trạng chung của các chủ doanh nghiệp SME Việt Nam còn nhiều hạn chế và yếu kém về năng lực quản trị. Trong đó yếu kém nhất đó là năng lực quản trị tài chính.

Có rất nhiều lãnh đạo các doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp phải những vấn đề sau:

 • Chưa có nhận thức đúng về quản trị tài chính và hiểu rõ tầm quan trọng của quản trị tài chính. Dẫn đến xem nhẹ công tác hoạch định, lập báo cáo quản trị cũng như theo dõi diễn biến các chỉ số tài chính doanh nghiệp.
 • Phó thác hoàn toàn hệ thống tài chính cho kế toán.
 • Ký báo cáo tài chính mà không hề hiểu
 • Không quản trị được dòng tiền, không biết được tiền của mình đang nằm ở những đâu và số lượng thế nào.
 • Không quản trị công nợ hiệu quả, bị chiếm dụng vốn
 • Không nắm được bức tranh tài chính của doanh nghiệp qua các số liệu phân tích để làm căn cứ đưa ra các quyết định kinh doanh, hoặc cảnh báo các nguy cơ đối với doanh nghiệp thông qua phân tích tài chính và đưa ra những dự báo tin cậy trong tương lai.
 • Doanh nghiệp có nhiều hợp đồng, doanh thu cao nhưng không thấy lãi?
 • Chưa có chiến lược sử dụng vốn rõ ràng, đúng mục đích.
 • Không biết sử dụng đòn bẩy tài chính, hoặc sai lầm trong sử dụng đòn bẩy tài chính.

Những điều trên sẽ dẫn tới các hệ quả sau:

 • Mất khả năng thanh khoản, mất cân đối nguồn vốn
 • Hiệu quả sử dụng tài sản thấp
 • Hiệu quả sử dụng vốn cho 1 chu kỳ kinh doanh không tối ưu
 • Mất Niềm Tin từ cả cổ đông lẫn người cho vay
 • Tạm dừng, giải thể, phá sản doanh nghiệp.

Xét cho cùng thì mục tiêu của doanh nghiệp chính là lợi nhuận - tài chính, nhưng hiện nay hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ mới chỉ quan tâm tới hoạt động kế toán - thuế chứ chưa hề có sự quan tâm đúng mực tới quản trị tài chính.

Để khắc phục tất cả những nhược điểm này của CEO và lãnh đạo doanh nghiệp, chúng tôi mang đến Bộ Tài Liệu Quản Trị Tài Chính Kế Toán (CEO.09) để giúp các CEO nắm bắt được chiến lược quản trị tài chính doanh nghiệp hiệu quả, đồng thời giúp các doanh nghiệp có thể thiết kế, xây dựng & vận hành bộ máy tài chính kế toán quản trị phục vụ cho góc nhìn của các cấp lãnh đạo, phân bổ nguồn tài chính phù hợp với tình hình doanh nghiệp.

Nội dung Bộ Tài Liệu Quản Trị Tài Chính Kế Toán (CEO.09)

Quản trị tài chính

1. Tổng Quan Về Tài Chính

 • Khái niệm Tài chính và Tài chính doanh nghiệp.
 • Quản trị tài chính doanh nghiệp.

2. Thị trường tài chính

 • Thị trường tài chính Việt Nam
 • Thị trường tài chính quốc tế

3. Công Tác Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp

 • Mục tiêu của quản trị tài chính doanh nghiệp.
 • Thẩm định dự án đầu tư về mặt tài chính.
 • Huy động vốn cho doanh nghiệp: các kênh huy động vốn, ưu và nhược điểm của từng kênh.
 • Quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp.
 • Xây dựng chiến lược tài chính cho doanh nghiệp
 • Kế hoạch tài chính/ hoạch định ngân sách.
 • Quản trị dòng tiền
 • Lập báo cáo tài chính

3. Phân Tích Tài Chính Doanh nghiệp

 • Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.
 • Phân tích khả năng sinh lời của doanh nghiệp.
 • Phân tích khả năng thanh toán của doanh nghiệp.
 • Phân tích lưu chuyển dòng tiền của các hoạt động.

4. Các nội dung khác

 • Bộ giáo trình về quản trị tài chính
 • Biểu mẫu lập kế hoạch tài chính, kế hoạch ngân sách..

Lợi ích từ Bộ Tài Liệu Quản Trị Tài Chính Kế Toán (CEO.09)

tài chính doanh nghiệp

 • Nắm rõ nguyên lý kế toán căn bản trong quá trình hoạt động doanh nghiệp, để đưa ra các quyết định đầu tư.
 • Cách lập và sử dụng báo cáo tài chính vào những mục đích cụ thể như huy động vốn ngắn, trung và dài hạn
 • Biết cách lập, đọc, phân tích báo cáo tài chính và kiểm soát các chỉ số tài chính (Khả năng thanh khoản, Cơ cấu vốn và hiệu quả sử dụng vốn, Vòng quay, Khả năng sinh lời…) đảm bảo ‘’cân đối’’ nguồn vốn theo từng chu kỳ phát triển của doanh nghiệp.
 • Cách xây dựng chiến lược về sử dụng vốn theo mục đích (Quản trị, Vay Ngân hàng, Gọi vốn từ cổ đông, IPO…)
 • Cách xây dựng chiến lược để đầu tư tài chính (Ngân hàng, Vàng, Cổ phiếu, Trái phiếu…).
 • Biết cách quản trị công nợ hiệu quả, nâng cao khả năng đàm phán thu hồi công nợ mà còn có được giải pháp tổ chức quản lý công nợ hiệu quả hơn cho doanh nghiệp.
 • Bài học kinh nghiệm thực tế từ các chuyên gia tài chính.

Đối tượng sử dụng Bộ Tài Liệu Quản Trị Tài Chính Kế Toán (CEO.09)

tài chính doanh nghiệp

 • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT, HĐTV, Tổng Giám đốc, Giám đốc);
 • Những người có trách nhiệm xây dựng chiến lược kinh doanh & tài chính cho công ty: GĐ tài chính, kế toán trưởng.
 • Chuyên viên phân tích tài chính, chuyên viên kế toán và những người có hoài vọng trở thành Giám đốc Tài chính trong tương lai.
 • Nhà đầu tư muốn trang bị kiến thức quản trị tài chính doanh nghiệp.

Bộ Tài Liệu Quản Trị Tài Chính Kế Toán (CEO.09) là một bộ tài liệu trong Bộ Cẩm Nang Quản Trị Doanh Nghiệp SMART CEO 4.0 để giúp các CEO phát triển năng lực lãnh đạo và quản trị toàn diện hoạt động doanh nghiệp.

Anh/ Chị quan tâm đến Bộ Cẩm Nang SMART CEO 4.0 có thể click tìm hiểu thêm tại TẠI ĐÂY.

smart ceo 4.0 LÀ BỘ CẨM NANG tuyệt vời VÀ ​​LÀ ​KHOẢN ĐẦU TƯ ​TÀI SẢN TRÍ TUỆ HIỆU QUẢ NHẤT ​CỦA BẠN ĐỂ ​​ĐẠT SỰ NGHIỆP KINH DOANH THÀNH CÔNG!

Cẩm Nang Quản Trị Doanh Nghiệp SMART CEO 4.0
>