Category Archives for Giáo Trình CEO

Giáo Trình CEO 2021

Giáo Trình CEO

​Bộ Giáo Trình đào tạo CEO, gồm các nội dung:1. Sứ mệnh của CEO2. Quản trị chiến lược3. Giao việc ủy quyền4. Kiểm soát nội bộ5. Giao tiếp6. Lập kế hoạc & quản lý theo mục tiêu7. Quản trị Marketing8. Quản trị tiếp thị & thương hiệu9. Quản trị sản xuất10. Văn hóa doanh nghiệp11. […]

Xem chi tiết

Giáo Trình CFO 2021

Giáo Trình CFO

​​Bộ Giáo trình CFO – Giám đốc Tài chính1. Huy động vốn2. Phân tích tài chính doanh nghiệp qua các chỉ tiêu3. Thẩm định dự án đầu tư ​​4. Phân phối lợi nhuận và chính sách cổ tức​5. Báo cáo tài chính doanh nghiệp​6. Thị trường chứng khoán​7. Cácc hình thức chiến lược thuế​8. Những […]

Xem chi tiết

Giáo Trình MBA 2022

Giáo Trình MBA

​​Bộ Tài liệu các môn học trong chương trình MBA 1. Foundation* Kế toán* Thống kê: Các phương pháp nghiên cứu định lượng* Nội dung cơ bản của quản trị doanh nghiệp2. Organization Behaviar – Tổ chức Behaviar3. Project management – Quản lý dự án4. Marketing5. Kế toán quản trị6. Kinh doanh quốc tế7. Thương mại […]

Xem chi tiết
>