Internet Marketing

Category Archives for Internet Marketing

Tiếp thị tốt hơn với bản tin khách hàng (newsletter)

bản tin khách hàng

Theo một báo cáo gần đây của McKinsey Global Institute, trung bình “dân công sở” dành khoảng 28% thời gian làm việc mỗi ngày cho việc kiểm tra, trả lời và xử lý email. Nói cách khác, chúng ta dành nhiều thời gian và sự chú ý cho email nhiều hơn bất kỳ một website […]

Xem chi tiết
>