Quản Trị Chuỗi Cung Ứng

Category Archives for Quản Trị Chuỗi Cung Ứng

Top 10 checklist đánh giá nhà cung cấp hiệu quả và có mẫu tham khảo

checklist đánh giá nhà cung cấp

Bạn đang cần đưa ra các checklist đánh giá nhà cung cấp để lựa chọn nhà cung cấp phù hợp với doanh nghiệp của bạn? Bạn đã từng thiết lập mối quan hệ với một nhà cung cấp và sau đó nhận ra mình đã lựa chọn sai lầm? Top 10 checklist đánh giá nhà […]

Xem chi tiết

Quy trình quản trị quan hệ với nhà cung cấp bài bản chuyên nghiệp

quản trị quan hệ với nhà cung cấp

Bạn hợp tác với rất nhiều nhà cung cấp? Bạn quan tâm đến làm sao để quản trị quan hệ với nhà cung cấp được hiệu quả nhất. Quản lý nhà cung cấp là một phần công việc và bạn không có đủ thời gian để quản lý mối quan hệ với tất cả họ? […]

Xem chi tiết
>