Quản Trị Sáng Tạo Và Đổi Mới

Category Archives for Quản Trị Sáng Tạo Và Đổi Mới

Design thinking là gì? Ví dụ và ứng dụng design thinking trong kinh doanh

design thinking là gì

Design thinking là gì? Mới nghe tên, bạn có thể cho rằng Tư duy Thiết kế (Design thinking) là một kỹ năng dành cho nhà thiết kế (designer). Thực tế, đây là phẩm chất chung của tất cả chuyên gia đổi mới vĩ đại trong mọi lĩnh vực – từ văn học, nghệ thuật, âm […]

Xem chi tiết

Duy trì văn hóa sáng tạo và đổi mới trong doanh nghiệp

sáng tạo và đổi mới

Ở thời kỳ mà thông tin tràn ngập và nhìn đâu cũng thấy những “hạn chót” của công việc, thì khả năng suy nghĩ sáng tạo và đột phá cũng bị mất dần. Mà việc suy nghĩ sáng tạo không phải do trời sinh mà phải trải qua sự luyện tập mới có và đã […]

Xem chi tiết
>