Cập nhật bộ cẩm nang SMART CEO 4.0 (Change Log)

Cập nhật bộ cẩm nang SMART CEO 4.0 (Change Log)

cập nhật bộ cẩm nang smart ceo 4.0

Cập nhật trong 2.2019

- Bổ sung Báo cáo Digital Trend Vietnam 2019 - Báo cáo mới nhất về xu hướng môi trường số vào Bộ tài liệu CEO.19_Ứng Dụng CNTT va TMĐT [13/2].

Cập nhật trong tháng 12.2018

- Thêm mới Bộ Tài Liệu Cẩm Nang Kinh Doanh Thực Chiến 2018 từ các chuyên gia hàng đầu về Digital Marketing đến từ các thương hiệu hàng đầu, như:Google, Zalo, Nielsen,Ngân Lượng... Đây là bộ tài liệu vô cùng giá trị, ai làm kinh doanh cũng cần phải biết [26/12].

Cập nhật trong tháng 10.2018

- Bổ sung Sổ Tay hướng Dẫn hệ Thống BSCI phiên bản 2.0 vào Bộ Tài Liệu Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp (CEO.24) - [21/10]
- Bổ sung Mẫu quy chế quản lý nội bộ & Quy chế chi tiêu nội bộ trong Bộ Tài Liệu Hệ Thống Nội Quy Quy Chế​ Doanh Nghiệp (CEO.05) - [3/10]
- Bổ sung Kiến thức về thương mại điện tử trong Bộ Tài Liệu Quản Trị Và Ứng dụng CNTT & TMĐT (CEO.19) - [2/10]
- Bổ sung Kiến thức về Quản trị quan hệ khách hàng Bộ Tài Liệu Quản Trị Quan Hệ Khách Hàng – CRM (CEO.15)- [2/10]

Cập nhật trong tháng 9.2018

- Bổ sung thêm mới Bộ tài liệu Tự Động Hóa Kinh Doanh (CEO.21) thay cho bộ tài liệu Kiểm toán nội bộ và kiểm soát nội bộ (2 bộ tài liệu này được sắp xếp vào Bộ tài liệu Quản trị rủi ro & tuân thủ (CEO.17) và Bộ tài liệu Quy trình hoạt động (CEO.06)
- Sàng lọc và sắp xếp và bổ sung thêm nhiều tài liệu đối với 24 chủ đề quản trị trong bộ tài liệu.

>