​SMART CEO 4.0 
CEO.0​4. ​​​​​Xây Dựng Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy, KPI, OKR, BSC

​Tổ chức công ty là việc bố trí, sắp xếp mọi người trong công ty vào những vai trò, những công việc cụ thể. Nói cách khác, tổ chức là tổng thể những trách nhiệm hay vai trò được phân chia cho nhiều người khác nhau nhằm đạt được mục tiêu và nhiệm vụ chung.

Cùng với chừng đó con người, cách sắp xếp cơ cấu tổ chức nhân sự khác nhau sẽ mang lại kết quả khác nhau!

Một số biểu hiện thường gặp tại đa phần doanh nghiệp Việt Nam do cơ cấu tổ chức chưa được thiết kế bài bản, khoa học:

 • Các bộ phận, phòng ban là một "ốc đảo thu nhỏ", hoạt động rời rạc, thiếu đi sự gắn kết phối hợp đồng bộ
 • Các bộ phận phòng ban chồng chéo chức năng nhiệm vụ, có việc cần giải quyết thì không biết phòng ban nào làm, ai làm và ai là người chịu trách nhiệm chính.
 • Bộ máy vận hành chậm chạp, khó quản lý, tốn nhiều thời gian, chi phí, nguồn lực của công ty
 • Bộ phận phòng ban cần thì không có, các phòng ban bộ phận không cần thiết thì lại có
 • Hệ thống vận hành thiếu chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ khách hàng kém
 • Và nhiều hệ quả không mong muốn khác...

Vậy làm sao để CEO có thể thiết kế và xây dựng được một cơ cấu tổ chức một cách khoa học và hợp lý mà ở đó nhân sự được đặt đúng vị trí vai trò và khả năng của mình, các phòng ban có sự phối hợp nhịp nhàng ăn ý, để từ đó có thể phát huy được hết năng lực nhằm đẩy mạnh hiệu quả của công ty?

Bộ Tài Liệu Xây Dựng Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy, KPI, OKR, BSC (CEO.04) chính là câu trả lời.

Bộ tài liệu này chìa khóa để giúp các chủ doanh nghiệp, các nhà quản trị nắm rõ những yếu tố để quản trị nhân sự hiệu quả và đưa ra được cơ cấu tổ chức hợp lý phù hợp cho mô hình kinh doanh của công ty.

mô hình cơ cấu tổ chức doanh nghiệp

​Nội dung Bộ ​Tài Liệu Xây Dựng Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy, KPI, OKR, BSC (CEO.04)

xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp

1. Cẩm nang quản trị tổ chức

quản trị tổ chức

 • Trang bị hệ thống kiến thức lõi về thiết kế và quản trị tổ chức
 • Xây dựng cơ cấu tổ chức, quy chế hoạt động
 • Các quy định về quản lý chiến lược tổ chức, chương trình/ dự án, nhân sự, tài chính, hành chính và truyền thông.
 • Vận hành và nâng cao hiệu quả tổ chức

2. Cẩm nang xây dựng bộ máy điều hành vững chắc

 • Bí quyết xây dựng bộ máy điêu hành hiệu quả
 • Kết cấu ban điều hành
 • Năng lực giám đốc
 • Đánh giá hiệu suất CEO, BĐH...

3. Hệ thống chức năng, nhiệm vụ các phòng ban:

chức năng nhiệm vụ phòng ban

4. Hệ thống các bảng mô tả công việc các vị trí trong từng phòng ban

Gồm tài liệu hướng dẫn xây dựng bản mô tả công việc và hệ thống các file mẫu mô tả cho các vị trí công việc của hơn 20 phòng ban trong doanh nghiệp.

mô tả công việc

5. Hệ thống đo lường, đánh giá hiệu quả KPI

 • Bộ tài liệu chuyên môn chuẩn mực về KPI
 • Danh mục các chỉ tiêu KPI chuẩn áp dụng cho từng phòng ban trong doanh nghiệp
 • KPI áp dụng cho từng phòng ban
 • KPI áp dụng cho từng nhóm ngành: sản xuất, thương mại, dịch vụ, tài chính ngân hàng, xây dựng, công nghệ thông tin...

6. Quản trị doanh nghiệp theo BSC, OKR

 • Bộ tài liệu chuyên môn chuẩn mực về BSC, OKR
 • Bộ mẫu kết hợp KPI, BSC, OKR trong doanh nghiệp
 • Các thực hành tốt nhất về KPI, BCS, OKR
 • Đo lường và quản trị hiệu suất liên tục

7. Xây dựng quy trình tác nghiệp, phối hợp giữa các phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp

 • Hướng dẫn lập quy trình tác nghiệp chuẩn (SOP)
 • Quy trình tác nghiệp phối hợp giữa các phòng ban

Bộ Tài Liệu Xây Dựng Cơ Cấu Tổ Chức Bộ Máy, KPI, OKR, BSC (CEO.04) là một bộ tài liệu trong Bộ Cẩm Nang Quản Trị Doanh Nghiệp SMART CEO 4.0 để giúp các CEO phát triển năng lực lãnh đạo và quản trị toàn diện hoạt động doanh nghiệp.

Anh/ Chị quan tâm đến Bộ Cẩm Nang SMART CEO 4.0 có thể click tìm hiểu thêm tại TẠI ĐÂY.

smart ceo 4.0 LÀ BỘ CẨM NANG tuyệt vời VÀ ​​LÀ ​KHOẢN ĐẦU TƯ ​TÀI SẢN TRÍ TUỆ HIỆU QUẢ NHẤT ​CỦA BẠN ĐỂ ​​ĐẠT SỰ NGHIỆP KINH DOANH THÀNH CÔNG!

Cẩm Nang Quản Trị Doanh Nghiệp SMART CEO 4.0
>