Điều Khoản Sử Dụng

Bằng việc truy cập và sử dụng blog www.CamNangCEO.com (bao gồm nội dung, dịch vụ và các ứng dụng), bạn đã xác nhận về việc đồng ý với các điều khoản sử dụng, tất cả các luật và quy định hiện hành. Nếu bạn không đồng ý và chấp nhận những điều khoản sử dụng này mà không có bất kỳ hạn chế hay loại trừ nào, xin vui lòng thoát khỏi trang web.

1. Quyền sở hữu thông tin

Trang web và tất cả nội dung bao gồm không giới hạn tất cả các văn bản và hình ảnh đều được sở hữu và thuộc bản quyền của CamNangCEO. Việc bạn sử dụng bất cứ nội dung nào mà không được chấp thuận trước bằng văn bản của chủ sở hữu nội dung đều bị nghiêm cấm.

2. Việc sử dụng trang Web

  • Bạn không được sử dụng trang web để gửi hoặc truyền tải bất kỳ vi phạm, đe dọa, thông tin sai gây hiểu lầm, lạm dụng, quấy rối, bôi nhọ, phỉ báng, thông tin khiếm nhã tục tĩu, tài liệu khiêu dâm hoặc xúc phạm, hoặc bất kỳ thông tin nào có thể cấu thành hành vi phạm tội hình sự, làm phát sinh trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm pháp luật.
  • Bạn không được phép sử dụng trang web để gửi hoặc truyền tải bất kỳ virus máy tính, phần mềm gián điệp hoặc mã số máy tính khác, tập tin hoặc chương trình có hại,… để gây thiệt hại hay đanh cắp các hoạt động, giám sát về việc sử dụng bất kỳ phần cứng, phần mềm, thiết bị nào của trang web;
  • Bạn không được phép sử dụng website để vi phạm các quyền hợp pháp của người khác hoặc thu thập thông tin cá nhân của người dùng từ trang web;

3. Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin trên trang web được cung cấp như những gì hiện có. Chúng tôi luôn thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo rằng các thông tin trên trang web là những thông tin hữu ích được chọn lọc để phục vụ cho người đọc. Tuy nhiên, tất cả nội dung trên trang web chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo và không được bảo hành nội dung, tính chính xác hay bất kỳ ngụ ý nào khác.

Chúng tôi không đưa ra cam kết bảo đảm hoặc tuyên bố bất kì về tính chính xác hoặc tính trọn vẹn đối với nội dung trang web. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất cứ thiệt hại phát sinh trực tiếp, ngẫu nhiên, hậu quả gián tiếp hoặc gây khó khăn có liên quan đến việc truy cập hoặc sử dụng bất kỳ thông tin trên trang web.

4. Liên kết đến trang web khác

Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web thuộc sở hữu hoặc điều hành bởi các bên khác, không thuộc thẩm quyền quản lý của chúng tôi. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách bảo mật, hoặc an ninh của các trang web đó.

5. Chấm dứt quyền truy cập

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể chấm dứt quyền truy cập và sử dụng các trang web, các dịch vụ của bạn vào bất cứ lúc nào với bất cứ lý do nào và không cần thông báo trước, nếu chúng tôi phát hiện bạn đã vi phạm các quy định trong điều khoản sử dụng.

6. Sửa đổi các điều khoản

Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản sử dụng bất cứ lúc nào, và không cần thông báo. Bạn cần ghé mục này định kỳ để nắm rõ Điều Khoản Sử Dụng hiện hành.

Khi sử dụng bất kỳ dịch vụ hoặc phần mềm nào trên trang web, bạn đồng ý phải tuân theo bất kỳ hướng dẫn bổ sung, các quy tắc, điều khoản và điều kiện áp dụng các dịch vụ hoặc phần mềm đó. Các quy tắc, điều khoản và điều kiện được tham chiếu vào các điều khoản sử dụng.

>