[Download] Báo cáo Xu hướng trải nghiệm khách hàng của Người Châu Á năm 2021

Báo cáo Xu hướng trải nghiệm khách hàng của Người Châu Á năm 2021

Trong bối cảnh kinh tế gặp khó khăn, các thương hiệu trên khắp thế giới đang tập trung quá mức vào sự trung thành và giữ chân khách hàng. Châu Á cũng không phải là ngoại lệ, với 34% chuyên gia CX địa phương đồng ý đây là ưu tiên hàng đầu.

Báo cáo Xu hướng trải nghiệm khách hàng của Người Châu Á năm 2021 do Tổ chức uy tín nhất Thế giới về CX nghiên cứu vừa công bố.

Những nội dung chính:

  • Mười xu hướng thu hút khách hàng hàng đầu và những điểm khó khăn cho các thương hiệu Châu Á
  • Những trở ngại đầu tư và cách vượt qua chúng
  • Covid-19 đang định hình trải nghiệm khách hàng như thế nào tại APAC
    Dành ưu tiên cho CX ở Châu Á
  • Thay đổi văn hóa và đạt được sự mua vào của các bên liên quan
  • Báo cáo này của CX Network và InMoment sẽ giúp bạn đánh giá tiến trình của công ty và ưu tiên các kế hoạch CX của bạn trong 12 tháng tới.

Link tải báo cáo: https://camnangceo.com/download/

>