​Bộ giáo trình đào tạo kiến thức quản trị cao cấp dành cho ceo

Giáo Trình CEO 2021
​Bộ Giáo Trình đào tạo CEO, gồm các nội dung:1. Sứ mệnh của CEO2. Quản trị chiến lược3. Giao việc[...]
Giáo Trình CFO 2021
​​Bộ Giáo trình CFO - Giám đốc Tài chính1. Huy động vốn2. Phân tích tài chính doanh nghiệp qua các[...]
Giáo Trình MBA 2022
​​Bộ Tài liệu các môn học trong chương trình MBA 1. Foundation* Kế toán* Thống kê: Các phương pháp nghiên[...]
>