​SMART CEO 4.0 
CEO.​​20. ​​​​​Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Quản Trị (MIS)

Hệ thông tin quản trị doanh nghiệp - MIS (Management Information System) là khái niệm chung dành cho tất cả ứng dụng của con người, của công nghệ hỗ trợ việc giải quyết các vấn đề trong quản lý và điều hành trong tất cả các lĩnh vực của doanh nghiệp.

MIS hướng tới hầu hết các vị trí trong doanh nghiệp, từ người công nhân phân xưởng, đến người quản lý cấp cao với mục đích hỗ trợ họ giúp đơn giản hóa công việc, nâng cao năng suất lao động và nâng cao hiệu quả quản lý.

hệ thống MIS

Bộ Tài Liệu Cẩm Nang Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Quản Trị (MIS) bao gồm các tài liệu thiết kế, xây dựng hệ thống thông tin báo cáo quản trị để trong hoạt động doanh nghiệp.

Nội dung Bộ Tài Liệu Cẩm Nang Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Quản Trị (MIS)

hệ thống thông tin quản trị MIS

NỘI DUNG

 • Kiến thức nền tảng về hệ thống thông tin quản trị (MIS)
 • Các chiến lược phân tích, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống thông tin.
 • Quản lý các dự án hệ thống thông tin.
 • Các vấn đề liên quan đến quản lý kinh doanh và chiến lược phát triển hệ thống thông tin hỗ trợ trong các tổ chức.
 • Các hệ thống quản lý bảo mật thông tin.
 • Các hệ thống thương mại điện tử, khai phá dữ liệu và trí tuệ kinh doanh.
 • Kho dữ liệu và các hệ hỗ trợ ra quyết định.
 • Khai thác và quản lý các hệ thống thông tin quản lý trong các tổ chức.
 • Hoạch định kế hoạch mang tính chiến lược liên quan đến việc xây dựng và triển khai các dự án hệ thống thông tin quản lý.
 • Nhận dạng, phân tích, và hoạch định các vấn đề liên quan đến an toàn, bảo mật thông tin của tổ chức.
 • Thương mại điện tử và tác động của nó đến hoạt động kinh doanh của tổ chức.
 • Mô hình hóa các hệ thống thông tin quản lý.
 • Tư vấn, giám sát các dự án liên quan đến các hệ thống thông tin quản lý trong các tổ chức.

LỢI ÍCH

 • Nắm vững kiến thức cơ bản về quản lý và kinh doanh, tin học và hệ thống thông tin
 • Kiến thức về thiết kế, vận hành, quản trị các HTTTQL – kinh doanh
 • Phát triển năng lực tổng hợp, phân tích thông tin, trợ giúp hoạch định và tổ chức thực thi các chính sách, dự án về phát triển và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các tổ chức, doanh nghiệp.

Bộ Tài Liệu Xây Dựng Hệ Thống Thông Tin Quản Trị - MIS (CEO.20) là một bộ tài liệu trong Bộ Cẩm Nang Quản Trị Doanh Nghiệp SMART CEO 4.0 để giúp các CEO phát triển năng lực lãnh đạo và quản trị toàn diện hoạt động doanh nghiệp.

Anh/ Chị quan tâm đến Bộ Cẩm Nang SMART CEO 4.0 có thể click tìm hiểu thêm tại TẠI ĐÂY.

smart ceo 4.0 LÀ BỘ CẨM NANG tuyệt vời VÀ ​​LÀ ​KHOẢN ĐẦU TƯ ​TÀI SẢN TRÍ TUỆ HIỆU QUẢ NHẤT ​CỦA BẠN ĐỂ ​​ĐẠT SỰ NGHIỆP KINH DOANH THÀNH CÔNG!

Cẩm Nang Quản Trị Doanh Nghiệp SMART CEO 4.0
>