Lá chắn thuế là gì? Chiến lược tài chính CEO nhất định phải biết

Lá chắn thuế

Doanh nghiệp của bạn bị phụ thuộc đến 90% vào vốn chủ sở hữu cho hoạt động sản xuất kinh doanh ? Bạn có biết, nếu doanh nghiệp hạn chế sử dụng vốn chủ sở hữu, việc sử dụng vốn vay sẽ tiết giảm được thuế thu nhập doanh nghiệp ?

Bạn đã biết tới thuật ngữ “lá chắn thuế” hay chưa ? Lá chắn thuế có lợi như thế nào trong việc tối ưu thuế? Doanh nghiệp của bạn phải làm gì để có thể khai thác triệt để “lá chắn thuế” ?

“Lá chắn thuế” là gì?

Lá chắn thuế

Lá chắn thuế là khoản giảm thu nhập chịu thuế của một cá nhân hay doanh nghiệp đạt được thông qua công khai những khoản khấu trừ được phép như lãi thế chấp, chi phí y tế, đóng góp từ thiện, và khấu hao,…

Nói cách khác, “lá chắn thuế” đề cập đến khả năng khấu trừ thuế nhằm che chắn cho các phần thu nhập của người nộp thuế khỏi sự tác động của thuế.

Ví dụ về lá chắn thuế

Một doanh nghiệp đầu tư vào một dự án với tổng số vốn là 400 triệu đồng. Thu nhập trước thuế và lãi vay là 100 triệu đồng. Với thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 28%, ta thấy:

  • Trường hợp 1: Doanh nghiệp không vay tiền để đầu tư mà chỉ sử dụng nguồn vốn nội tại của mình: Thu nhập chịu thuế là 100 triệu đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp là 28 triệu đồng.
  • Trường hợp 2: Doanh nghiệp đi vay 400 triệu đồng để đầu tư, với lãi suất tiền vay là 10%:

+ Do lãi tiền vay là 40 triệu nên thu nhập chịu thuế là 60 triệu đồng.

+ Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp bây giờ chỉ còn 16,8 triệu đồng.

+ Lá chắn thuế trong trường hợp này có giá trị là : 400 triệu đồng x 10% x 28% = 11,2 triệu đồng

Doanh nghiệp nên áp dụng lá chắn thuế như thế nào để tối ưu được cấu trúc vốn cho doanh nghiệp và tối ưu thuế thu nhập doanh nghiệp?

Lá chắn thuế

Từ đó, ta có thể thấy rằng:

+ Trên thực tế các doanh nghiệp thường sử dụng kết hợp nợ vay và vốn chủ sở hữu

+ Trước khi có lá chắn thuế, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp nhiều hơn so với khi doanh nghiệp sử dụng lá chắn thuế

+ Lá chắn thuế đã làm giảm khoản chi trả thuế cho nhà nước

+ Từ đó, lợi nhuận – cổ tức mà cổ đông nhận được sẽ lớn hơn – từ đó, làm gia tăng giá trị cho các cổ đông

>