Mô tả công việc Giám đốc tài chính (CFO) cập nhật mới nhất

Mô tả công việc Giám đốc tài chính

Bạn đang tìm hiểu mô tả công việc Giám đốc tài chính? Tham khảo ngay nội dung bài viết sau để xây dựng bản mô tả vị trí công việc Giám đốc tài chính phù hợp với doanh nghiệp của bạn nhé.

Giám đốc tài chính (CFO) là người phụ trách chính trong mảng tài chính của doanh nghiệp. CFO sẽ phân tích tình hình tài chính tổng thể của doanh nghiệp, tính toán các khoản tài chính (đầu tư, chi phí, …).

Cụ thể, CFO dự trù quỹ dự phòng cho doanh nghiệp, hoạch định kế hoạch tài chính tổng thể của doanh nghiệp, sau đó đánh giá và làm báo cáo trình ban giám đốc.

CFO đảm bảo bộ máy tài chính vận hành trơn tru để giúp doanh nghiệp trụ vững trên thương trường.

Mô tả công việc Giám đốc tài chính (CFO)

Mô tả công việc Giám đốc tài chính

 

Các công việc chính của Giám đốc tài chính (CFO)

 • Tiến hành phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp để đưa ra các chiến lược phù hợp.
 • Hoạch định chiến lược tài chính cho doanh nghiệp.
 • Đánh giá các dự án của doanh nghiệp trên phương diện tài chính.
 • Lập kế hoạch dự phòng ngân quỹ phòng cho các tình huống có rủi ro xảy ra.
 • Duy trì khả năng thanh khoản và nguồn tài chính cho Doanh nghiệp.
 • Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận.
 • Thiết lập chính sách quản lý tiền mặt của doanh nghiệp.
 • Quản lý và chỉ đạo hoạt động của Phòng Kế toán, Phòng Tài vụ, Phòng sản xuất – Kinh doanh, Phòng Xuất Nhập khẩu và các Chuyên viên kiểm toán, ngân quỹ, …
 • Chỉ đạo thực hiện báo cáo tài chính định kỳ, duyệt báo cáo và trình lên giám đốc.
 • Thực hiện các công việc được ủy quyền khác.

KPI công việc đối với Giám đốc tài chính (CFO)

 • Lợi nhuận ròng (Net Profit)
 • Lợi nhuận biên ròng (Net Profit Margin)
 • Lợi nhuận biên gộp (Gross Profit Margin)
 • Lợi nhuận biên hoạt động (Operating Profit Margin)
 • Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu (Revenue Growth Rate)
 • Chỉ số Tổng lợi nhuận đem lại cho cổ đông (Total Shareholder Return – TSR)
 • Giá trị kinh tế gia tăng (Economic Value Added – EVA)
 • Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (Return on Investment – ROI)
 • Tỷ lệ thu nhập trên vốn đầu tư (Return on Capital Employed – ROCE)
 • Tỷ số lợi nhuận trên tài sản (Return on Assets – ROA)
 • Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (Return on Equity – ROE)
 • Tỷ số nợ trên vốn chủ sở hữu (Debt-to-Equity Ratio)
 • Chu kỳ chuyển đổi tiền mặt (Cash Conversion Cycle – CCC)
 • Tỷ lệ vốn lưu động (Working Capital Ratio)
 • Tỷ lệ chi phí hoạt động (Operating Expense Ratio – OER)
 • Tỷ lệ chi phí vốn trên doanh thu (CAPEX to Sales Ratio)
 • Hệ số giá trên thu nhập một cổ phần (Price Earnings Ratio – P/E Ratio)

Yêu cầu công việc đối với Giám đốc tài chính (CFO)

 • Tốt nghiệp trình độ Đại học trở lên các ngành liên quan tới Tài chính, Kế toán – Kiểm toán, Ngân hàng và các ngành liên quan khác.
 • Có kinh nghiệm tối thiểu 5 năm tại vị trí Giám đốc Tài chính hoặc vị trí quản lý có cấp độ tương tự.
 • Nắm vững chuyên môn tài chính và quản lý tài chính.
 • Là người có khả năng lãnh đạo, bao quát và quản lý tốt.
 • Là người có khả năng tổng hợp, phân tích và đưa ra những kế hoạch / quyết định tài chính nhạy bén giúp bảo toàn và phát triển khối tài sản của doanh nghiệp.
 • Khả năng dự trù và quản lý rủi ro tốt.
 • Là người quyết đoán, bộc trực, có khả năng quản lý tốt.

Năng lực liên quan đối với Giám đốc tài chính (CFO)

 • Hiểu về chuyên môn nghiệp vụ
 • Trình độ ngôn ngữ
 • Trình độ ngoại ngữ (Tiếng Anh)
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Kỹ năng đàm phán, thuyết phục
 • Kỹ năng phân tích, xử lý tình huống và ra quyết định
 • Kỹ năng xây dựng mối quan hệ
 • Kỹ năng quản trị thay đổi
 • Kỹ năng quản trị xung đột
 • Kỹ năng xây dựng và phát triển đội nhóm
 • Tư duy tập trung vào kết quả
 • Năng lực giải trình
 • Kỹ năng quản trị rủi ro
 • Nhạy bén
 • Trung thực

Bộ câu hỏi phỏng vấn tuyển dụng Giám đốc tài chính (CFO)

 • Bạn hãy mô tả một ngày làm việc điển hình của 1 CFO.
 • Bạn sẽ xử lý thế nào nếu dự báo tài chính trong năm sau có chiều hướng sụt giảm? Nếu trong trường hợp đang phải quyết định đầu tư vào một vài dự án trong thời điểm đó, bạn sẽ có quyết định đầu tư như thế nào?
 • Bạn hãy mô tả về 1 chuỗi sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã từng làm cho công ty cũ. Đối tượng khách hàng nào thường sử dụng sản phẩm của bạn? Các gói sản phẩm và chiến lược giá của công ty bạn là gì?
 • Bạn có thể đưa cho chúng tôi 1 chiến lược đầu tư cho doanh nghiệp trong thời gian xoay vòng vốn hằng năm được không?
 • Khi công ty gặp vấn đề với các cổ đông về quyền lợi và cách trả cổ tức, bạn sẽ giải quyết chúng như thế nào?
 • Bạn sẽ làm gì để quản lý nhân sự phòng ban Tài chính của mình? Khi xảy ra mẫu thuẫn giữa các nhân viên, bạn sẽ can thiệp như thế nào để hiệu quả nhất?
 • Đâu là các chỉ số quan trọng mà 1 CFO cần để tâm trong 1 báo cáo tài chính?

Có phải bạn đang cần xây dựng mô tả công việc cho tất cả các vị trí công việc của các phòng ban trong công ty?

Hãy sở hữu ngay bộ cẩm nang SMART CEO 4.0 đã bao gồm các mô tả công việc các vị trí và quy trình công việc của hơn 22 phòng ban trong doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực/ ngành nghề (sản xuất, thương mại, xây dựng, dịch vụ…) bằng file word, từ đó bạn có thể dễ dàng hiệu chỉ và áp dụng ngay.

Tìm hiểu chi tiết bộ cẩm nang SMART CEO 4.0 tại link: https://camnangceo.com

Trên đây là bài viết chia sẻ về mô tả công việc Giám đốc tài chính. Bạn có thể tham khảo và hiệu chỉnh cho phù hợp với đặc thù lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp bạn.

Chúc bạn thành công.

>