Mô tả công việc nhân viên hành chính nhân sự chuẩn nhất

Mô tả công việc nhân viên hành chính nhân sự chuẩn nhất

mô tả công việc nhân viên hành chính nhân sự

Dưới đây là bản mô tả công việc nhân viên hành chính nhân sự mà bạn có thể tham khảo. Dựa vào bản mô tả mẫu này, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh để tạo ra bản bản mô tả công việc nhân viên hành chính nhân sự phù hợp nhất với nhu cầu của công ty.

Mô tả công việc nhân viên hành chính nhân sự

mô tả công việc nhân viên hành chính nhân sự

I. Giới thiệu chung

Nhân viên hành chính nhân sự là người cộng tác và hỗ trợ đắc lực đằng sau các bộ phận khác trong công ty, họ hỗ trợ hoạt động quản lý nhân sự để hoàn thành tốt các công việc liên quan đến nhân sự trong công ty.

Về vị trí công việc:

 • Bộ phận: Hành chánh – Nhân sự
 • Chức danh: Nhân viên
 • Quản lý trực tiếp: Trưởng phòng hành chính – Nhân sự

II. Nhiệm vụ cụ thể​

1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch tuyển dụng

 • Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng của các Phòng Ban, lập kế hoạch tuyển dụng trình Trưởng phòng.
 • Đăng tuyển, tiếp nhận, sàng lọc hồ sơ và phối hợp với Trưởng bộ phận tổ chức phỏng vấn, lựa chọn ứng viên phù hợp theo đúng kế hoạch.
 • Gởi thông báo, soạn thảo hợp đồng lao động cho các ứng viên đã trúng tuyển.
 • Lập báo cáo đánh giá kết quả tuyển dụng, thử việc trình Trưởng phòng.
 • Hướng dẫn, giới thiệu cho nhân viên mới về các chính sách, quy định nhân sự của Công ty.

2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề

 • Tổng hợp nhu cầu đào tạo và lập kế hoạch đào tạo cho từng đối tượng lao động định kỳ trình Trưởng phòng.
 • Đề xuất lựa chọn cơ sở đào tạo và trực tiếp liên hệ, phối hợp, giám sát các chương trình đào tạo, nâng cao trình độ, tay nghề cho CBNV và các Tổ thi công.
 • Theo dõi và tổng hợp kết quả đào tạo, lập báo cáo đánh giá về kết quả đào tạo trình Trưởng phòng.

3. Vận hành hệ thống lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác theo đúng quy định của Công ty

 • Tổng hợp ngày công, tính lương, thưởng và các chế độ đãi ngộ khác cho người lao động chuyển Phòng kế toán kiểm tra.
 • Theo dõi và cập nhật vào hệ thống các thay đổi nâng hạ lương của người lao động.
 • Định kỳ tổng hợp thông tin, phân tích và đề xuất các điều chỉnh về mức lương, thưởng và đãi ngộ phù hợp với thị trường lao động, điều kiện thực tế của Công ty trình Trưởng phòng xem xét.
 • Hỗ trợ với Trưởng phòng lập kế hoạch tiền lương hàng năm trình Giám đốc phê duyệt.

4. Tham gia xây dựng và giám sát hệ thống quản trị, đánh giá thực hiện công việc tại các đơn vị đúng quy định

 • Tham gia xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản trị, đánh giá thực hiện công việc. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện hệ thống quản trị và đánh giá đúng kế hoạch.
 • Kiểm tra và yêu cầu các đơn vị hoàn thiện các mẫu biểu, tài liệu (nếu cần thiết).
 • Tổng hợp kết quả đánh giá toàn Công ty trình Trưởng phòng.

5. Theo dõi và giải quyết chế độ BHXH, BHYT cho người lao động toàn Công ty

 • Theo dõi, cập nhật số liệu tăng giảm BHXH, BHYT và đối chiếu với cơ quan BHXH hàng tháng.
 • Hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục và liên hệ với Cơ quan BHXH cho Người lao động tham gia và/ hoặc hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo đúng quy định.

6. Phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, xây dựng các chương trình, kế hoạch, quy định An toàn lao động, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ…và theo dõi, giám sát thực hiện.

 • Lập kế hoạch mua sắm trang thiết bị bảo hộ, an toàn lao động. Theo dõi, giám sát việc cấp phát, sử dụng trang thiết bị.
 • Phối hợp xây dựng các quy định, chương trình hành động về an toàn – vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.
 • Tổ chức đào tạo, hướng dẫn và giám sát các phòng Ban thực hiện.
 • Kiểm tra định kỳ và lập báo cáo hàng tuần về tình hình thực hiện công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ; đề xuất phương án khắc phục trình cấp trên phê duyệt.

7. Theo dõi, cập nhật và quản lý hồ sơ, danh sách lao động Công ty:

 • Theo dõi biến động nhân sự. Định kỳ thống kê, lập báo cáo phân tích tình hình sử dụng nhân sự trình Trưởng phòng xem xét để báo cáo Giám Đốc.
 • Trực tiếp dự thảo các văn bản thay đổi công việc, mức lương, khen thưởng, xử phạt, chấm dứt hợp đồng lao động.
 • Cập nhật, sắp xếp, lưu trữ hồ sơ người lao động đúng quy định

8. Thực hiện các công việc khác liên quan hoặc theo yêu cầu

 • Tham gia phổ biến các quy định, chính sách nhân sự và giải đáp thắc mắc, khiếu nại liên quan của người lao động.
 • Tham gia và hoàn thành đúng yêu cầu các dự án, các công việc khác thuộc chức năng nhiệm vụ theo phân công.
 • Thực hiện đúng chế độ lập kế hoạch và báo cáo công việc theo quy định.

9. Các hoạt động phối hợp:

 • Đối nội: Phối hợp với các CBCNV có liên quan để giải quyết các công việc theo trình tự, thủ tục quy định.
 • Đối ngoại: Giao dịch với các đơn vị, tổ chức kinh tế, cơ quan chức năng để giải quyết các công việc liên quan đến phần đảm nhiệm.

10. Các công việc nội chính, hành chính của phòng

 • Chấp hành Nội quy, quy chế và các quy định quản lý của Công ty
 • Quan hệ đoàn kết nội bộ.
 • Thái độ tác phong chấp hành mệnh lệnh cấp trên.
 • Quản lý sử dụng tài sản, thiết bị, máy móc, tài liệu được giao hiệu quả, tiết kiệm, bảo vệ bí mật thông tin, bí quyết công nghệ của Công ty.

11. Báo cáo:

 • Theo quy định định kỳ, hoặc đột xuất một cách kịp thời đầy đủ và chính xác công việc được giao Giám đốc, Phó trưởng phòng.

12. Quyền hạn:

 • Tiếp nhận, phản ánh và phân loại các thông tin đến Phó trưởng, Giám đốc và CBCNV theo yêu cầu.
 • Yêu cầu CBCNV thực hiện đúng quy định về việc ký sổ đầu giờ làm việc hay đi công tác trong giờ làm việc
 • Đề xuất các ý kiếm nhằm cải tiến công việc trong công ty

III. Yêu cầu trình độ và kỹ năng với Nhân viên hành chính nhân sự

 • Kinh nghiệm làm việc ở vị trí HCNS hoặc vị trí có liên quan.
 • Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (MS Office).
 • Sử dụng thành thạo phần mềm quản lý nhân sự như HRIS hay HRMs.
 • Nắm rõ các quy định của Luật Lao động.
 • Kỹ năng tổ chức tốt, ưu tiên các dự án quan trọng.
  Khả năng giao tiếp qua điện thoại, email và trực tiếp. Tham khảo bài viết về kỹ năng giao tiếp để hoàn thiện kỹ năng hơn.
 • Có bằng Cao đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự, Quản trị kinh doanh và các ngành liên quan.

Có phải bạn đang cần xây dựng mô tả công việc cho tất cả các vị trí công việc của các phòng ban?

Hãy sở hữu ngay bộ cẩm nang SMART CEO 4.0 đã bao gồm các mô tả công việc chuyên nghiệp mà bạn có thể áp dụng ngay.

Tìm hiểu chi tiết bộ cẩm nang tại link: https://camnangceo.com

Trên đây là bản mô tả công việc nhân viên hành chính nhân sự để bạn tham khảo, điều chỉnh để tạo ra bản bản mô tả công việc nhân viên hành chính nhân sự phù hợp nhất với nhu cầu của công ty.

Chúc bạn thành công.

>