Những danh ngôn quản lý hay trong kinh doanh

Danh Ngôn Hay Về Quản Trị

Công việc kinh doanh có thành công hay không đòi hỏi phải có sự quản lý thông minh và hiệu quả. Các nhà kinh doanh nổi tiếng thế giới không chỉ để lại những thành tựu to lớn cho toàn thế giới mà còn mang tới những danh ngôn quản lý hay, đúc rút từ thất bại cũng như thành công trong công việc kinh doanh của mình.

Thử cùng lắng nghe những danh ngôn hay về quản lý thành công trong kinh doanh các các nhân vật nổi tiếng thế giới để rút ra kinh nghiệm quý báu cho bản thân.

Bởi, một câu nỏi cũng có thể thay đổi cuộc đời của bạn.

Matsushita Konosuke – Ông tổ của phương thức kinh doanh kiểu Nhật)

– Tài sản quý nhất của các doanh nghiệp chính là con người

– Tạo người trước khi tạo vật

Peter Ferdinand Drucker – Nhà quản lý nổi tiếng thế giới

– Cách dùng người hiệu quả không phải ở chỗ làm mọi cách để hạn chế nhược điểm, điều quan trọng hơn chính là phải biết cách phát huy những ưu điểm của họ

– Sự khác biệt giữa một nhà quản lý giỏi với người khác chính là biết cách dùng người

Bill Gates

– Một công ty muốn phát triển được nhanh thì phải giỏi trong việc tìm ra nhân tài, đặc biệt là những nhân tài thông minh

Liễu Truyền Chí – Chủ tịch hội đồng quản trị công ty máy tính Lenovo

– Nhân tài chính là nguồn lợi nhuận cao nhất có được, một công ty có thể “kinh doanh” tốt nhân tài thì công ty đó trước sau gì cũng thắng lợi.

Jack Welch – cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc General Electric

– Chất lượng là sự bảo đảm tốt nhất lòng trung thành của khách hàng

Joseph M. Juran – Nhà quản lý chất lượng nổi tiếng của Mỹ

– Thế kỷ 20 là thế kỷ của tăng trưởng sản xuất, thế kỷ 21 là thế kỷ của chất lượng

Tom Peters – Nhà quản lý chất lượng

– Chất lượng bằng lợi nhuận

William Edwards Derning – chả đẻ của quản lý chất lượng tại Mỹ

– Chất lượng sản phẩm được định hình trong quá trình sản xuất chứ không phải là trong quá trình kiểm nghiệm

James C.Collins – nhà quản lý

– Nếu như công ty bạn là một chiếc xe, hãy mời những người thích hợp lên xe và những người không thích hợp xuống xe

– Thành công của một công ty, xí nghiệp là dựa vào cả một tập thể chứ không chỉ là dựa vào chỉ một cá nhân

>