​SMART CEO 4.0 
CEO.0​​​7. ​​​Bộ Tài Liệu Quản Trị Dự Án Kinh Doanh, Đầu Tư

​Quản lý dự án là một phần không thể thiếu trong ​hoạt động quản trị doanh nghiệp. Bất kỳ tổ chức nào cũng cần trang bị cho ban lãnh đạo, đội ngũ điều hành trong tổ chức những công cụ, phương pháp về quản lý dự án nhằm thực hiện các mục tiêu, sự cải tiến, và sự thay đổi trong tổ chức.

Bất kỳ một mục tiêu, thay đổi, cải tiến lớn nào trong tổ chức đều khó có thể hiện thực thành công nếu thiếu vai trò của quản lý dự án.

quản trị dự án

Đại đa số doanh nghiệp Việt Nam rất hạn chế về năng lực quản lý dự án với các biểu hiện như: phạm vi dự án, mục tiêu dự án không rõ ràng, thiếu nguồn lực, lập kế hoạch không thực tế, rủi ro cao, chất lượng sản phẩm kém, các dự án phải trả ngân sách và chậm trễ...

Với mục tiêu đưa ra bộ tài liệu chuẩn mực để doanh nghiệp có thể đào tạo nâng cao chuyên môn và nhận thức về quản lý dự án, từ đó giúp doanh nghiệp triển khai hiệu quả các dự án kinh doanh (rút ngắn thời gian triển khai, giảm chi phí, tăng chất lượng và độ tin cậy, cải tiến năng suất lao động, phối hợp nội bộ tốt hơn, nâng cao tinh thần làm việc), chúng tôi tổng hợp và đúc kết bộ Bộ Tài Liệu Quản Trị Dự Án (CEO.07) chuyên về quản lý dự án.

​Nội dung ​Bộ Tài Liệu ​
​Bộ Tài Liệu Quản Trị Dự Án Kinh Doanh, Đầu Tư (CEO.0​7)

tài liệu quản trị dự án

Bộ Tài Liệu Quản Trị Dự Án (CEO. 07) cung cấp kiến thức phù hợp thực tế nhất, được sử dụng phổ biến và thường xuyên nhất, áp dụng cho tất cả các loại dự án:

 • Cẩm nang quản trị dự án
 • Phân tích dự án
 • Tài chính cho dự án: dự trù chi phí, nguồn thu, kế hoạch ngân sách dự án...
 • Đánh giá rủi ro dự án
 • Hướng dẫn lập kế hoạch triển khai dự án kinh doanh
 • Mẫu các loại dự án (MS Project)
 • Bộ tài liệu bài giảng kiến thức quản lý dự án
 • Các biểu mẫu thường dùng cho quản lý dự án
 • ..

Đối tượng nên sử dụng bộ tài liệu:

 • Đối tượng đang là Quản lý dự án (PM), Senior Executive hoặc Manager
 • Đối tượng đang là thành viên trong nhóm dự án
 • Đối tượng muốn trở thành Quản lý/ Giám đốc
 • Bất kỳ ai muốn được đào tạo về kiến thức quản lý dự án

Lợi ích của Bộ Tài Liệu Quản Trị Dự Án (CEO. 07) mang lại

quản trị dự án

 • Cập nhật các kiến thức mới nhất theo tiêu chuẩn quốc tế về quản lý dự án.
 • Hướng dẫn cách tổ chức, lập kế hoạch, thực thi, kiểm soát dự án một cách chuyên nghiệp theo chuẩn mực quốc tế. Từ đó đảm bảo có một kế hoạch đúng đắn để thực hiện các mục tiêu chiến lược.
 • Có cách nhìn tổng quát và đầy đủ khi triển khai dự án. Đảm bảo tiến độ của dự án luôn được theo dõi và báo cáo liên tục.
 • Nắm vững cách quản lý dự án theo 5 nhóm quy trình: Khởi tạo dự án, Lập kế hoạch dự án, Thực thi dự án, Kiểm tra giám sát dự án và Kết thúc dự án.
 • Biết được các yếu tố quyết định sự thành công của dự án, các vấn đề thường gặp trong dự án, cách ngăn ngừa và xử lý vấn đề trong từng giai đoạn dự án. Đảm bảo rủi ro được quản lý chặt chẽ trong quá trình thực hiện dự án.
 • Đảm bảo kỳ vọng hợp lý được đặt ra xung quanh những gì có thể được thực hiện, khi nào, và bao lâu.
 • Cung cấp các biểu mẫu và hướng dẫn sử dụng các phần mềm quản lý dự án. Đảm bảo chất lượng của công việc đang được triển khai và thực hiện là đúng như kỳ vọng.
 • Đảm bảo đúng người thực hiện làm việc đúng mục tiêu đề ra, tránh sự mơ hồ và không tập trung - đảm bảo quá trình dự án phù hợp được thực hiện trong suốt vòng đời của dự án .

Bộ Tài Liệu Quản Trị Dự Án (CEO.07) là một bộ tài liệu trong Bộ Cẩm Nang Quản Trị Doanh Nghiệp SMART CEO 4.0 để giúp các CEO phát triển năng lực lãnh đạo và quản trị toàn diện hoạt động doanh nghiệp.

Anh/ Chị quan tâm đến Bộ Cẩm Nang SMART CEO 4.0 có thể click tìm hiểu thêm tại TẠI ĐÂY.

smart ceo 4.0 LÀ BỘ CẨM NANG tuyệt vời VÀ ​​LÀ ​KHOẢN ĐẦU TƯ ​TÀI SẢN TRÍ TUỆ HIỆU QUẢ NHẤT ​CỦA BẠN ĐỂ ​​ĐẠT SỰ NGHIỆP KINH DOANH THÀNH CÔNG!

Cẩm Nang Quản Trị Doanh Nghiệp SMART CEO 4.0
>