​SMART CEO 4.0 
CEO.​1​​​​7. ​​​​​​​​​​​​​Bộ Tài Liệu Quản Trị Rủi Ro Và Tuân Thủ

Trong môi trường kinh doanh đầy biến động và thay đổi nhanh chóng như hiện nay thì các nhà quản trị luôn phải đối mặt với nhiều rủi ro có ảnh hưởng không nhỏ đến các mục tiêu của doanh nghiệp. Vì vậy, việc kiểm soát rủi ro và tuân thủ là điều tối quan trọng để giúp công ty gặt hái được thành công.

Theo đó, trong các doanh nghiệp, hoạt động quản trị rủi ro được xem là vấn đề trọng tâm của hệ thống quản trị doanh nghiệp và quản trị chiến lược hiệu quả.

Các công tác quản trị rủi ro sẽ được tổ chức một cách chính thức và thực hiện liên tục nhằm xác định, kiểm soát và kịp thời báo cáo các rủi ro có thể ảnh hưởng đến việc đạt được những mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

Bộ Tài Liệu Quản Trị Rủi Ro Và Tuân Thủ (CEO.17) được xây dựng nhằm giúp mang đến cho các CEO các kiến thức cơ bản cần thiết và kỹ năng hiệu quả về quản trị rủi ro nhằm giúp doanh nghiệp có hướng đi phù hợp, tiết kiệm thời gian và chi phí khi xây dựng hệ thống quản trị rủi ro cho tổ chức của mình.

Đặc biệt, qua bộ tài liệu, các CEO sẽ được tiếp cận, tìm hiểu và học hỏi về các công cụ, kỹ năng thực tế để từ đó áp dụng vào thiết kế, chỉnh sửa cho phù hợp nhất với doanh nghiệp mình.

Nội dung Bộ Tài Liệu Quản Trị Rủi Ro Và Tuân Thủ (CEO.17)

tài liệu quản trị rủi ro

 • Giáo trình kiến thức toàn diện về quản trị rủi ro
 • Phương pháp nhận dạng rủi ro trong doanh nghiệp
 • Nhóm loại rủi ro
 • Xây dựng chương trình, kế hoạch quản lý phòng ngừa rủi ro
 • Mô hình quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế
 • Các best practice về quản trị rủi ro
 • Phân tích, đánh giá các mức rủi ro
 • Biểu mẫu quản trị rủi ro trong doanh nghiệp
 • ...

Đối tượng sử dụng Bộ tài liệu:

 • Các chủ doanh nghiệp, Ban Giám đốc, lãnh đạo công ty
 • Nhân sự phụ trách công việc quản trị rủi ro tại doanh nghiệp
 • Giám đốc Tài chính, thành viên Ban kiểm soát, phòng Kiểm toán nội bộ
 • Trưởng các bộ phận có mối quan hệ mật thiết với bộ phận quản trị rủi ro như Tài chính, Kế toán, Nhân sự...
 • Những người quan tâm đến công tác quản trị rủi ro tại doanh nghiệp.

Lợi ích của Bộ tài liệu:

 • Nắm được bản chất của Hệ thống KSNB (COSO)
 • Nhận diện rủi ro tại doanh nghiệp, các gian lận, sai sót thường gặp
 • Nâng cao năng lực kiểm tra, kiểm soát của kiểm soát viên nội bộ doanh nghiệp
 • Xây dựng được hệ thống kiểm soát nội bộ phòng chống gian lận, ngăn ngừa rủi ro cho doanh nghiệp
 • Nâng cao khả năng xác định, phòng ngừa và ứng phó với rủi ro
 • Phương pháp và quy trình XD hệ thống KSNB: Các bước xây dựng hệ thống KSNB, Hệ thống các văn bản quản lý và quy trình KSNB, Thực hành xây dựng quy trình HTKSNB
 • Hệ thống quy trình, tài liệu hữu ích chọn lọc về quản trị rủi ro
 • Các bộ phận cấu thành hệ thống KSNB theo COSO (Môi trường kiểm soát, Biện pháp xác định rủi ro, thủ tục kiểm soát, hệ thống thông tin, giám sát).
 • Ngăn ngừa lãng phí và hao tổn phát sinh ngoài dự kiến
 • Giảm thiểu rủi ro doanh nghiệp ở mức thấp nhất có thể
 • Tự tin và chuyên nghiệp hơn khi lập kế hoạch quản trị rủi ro, kế hoạch kiểm soát nội bộ

Bộ Tài Liệu Quản Trị Rủi Ro Và Tuân Thủ (CEO.17) là một bộ tài liệu trong Bộ Cẩm Nang Quản Trị Doanh Nghiệp SMART CEO 4.0 để giúp các CEO phát triển năng lực lãnh đạo và quản trị toàn diện hoạt động doanh nghiệp.

Anh/ Chị quan tâm đến Bộ Cẩm Nang SMART CEO 4.0 có thể click tìm hiểu thêm tại TẠI ĐÂY.

smart ceo 4.0 LÀ BỘ CẨM NANG tuyệt vời VÀ ​​LÀ ​KHOẢN ĐẦU TƯ ​TÀI SẢN TRÍ TUỆ HIỆU QUẢ NHẤT ​CỦA BẠN ĐỂ ​​ĐẠT SỰ NGHIỆP KINH DOANH THÀNH CÔNG!

Cẩm Nang Quản Trị Doanh Nghiệp SMART CEO 4.0
>