​SMART CEO 4.0 
CEO.​​2​2. ​​​​​​​Bộ Tài Liệu Quản Trị Tri Thức, Sáng Tạo Và Đổi Mới

Trong nền kinh tế tri thức, nguồn nhân lực chất lượng cao và tài sản tri thức (knowledge assets) là nguồn lực quan trọng bậc nhất tạo nên sức cạnh tranh của cá nhân và tổ chức.

Học tập là chìa khóa để con người trở nên khác biệt, có bản sắc và mở rộng khả năng sáng tạo và cống hiến. Thậm chí có người, như chủ tịch của Analog Devices Strata, từng nhận định “Tốc độ học hỏi có thể là lợi thế cạnh canh bền vững duy nhất".

Vậy làm sao để quản trị tri thức trong hoạt động của doanh nghiệp? CEO cần làm gì và bắt đầu từ đâu?

Để giải quyết vấn đề trên, chúng tôi thiết kế và cung cấp Bộ Tài Liệu Quản Trị Tri Thức, Sáng Tạo Và Đổi Mới (CEO.22) dành cho các CEO.

Bộ tài liệu này sẽ giúp các giám đốc điều hành và nhà quản lý hiểu và nhận thức sâu sắc hơn về giá trị của sự đổi mới và sáng tạo, phương pháp mang tính hệ thống để tiếp cận các chiến lược và các quy trình đổi mới sản phẩm/ dịch vụ thành công, mang lại lợi nhuận cho công ty và duy trì một lợi thế cạnh tranh trong môi trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay.

Nội dung Bộ Tài Liệu Quản Trị Tri Thức, Sáng Tạo Và Đổi Mới (CEO.22)

quản trị tri thức

  • Cẩm nang Quản trị tri thức (KM)
  • Mô hình Quản trị tri thức
  • Quản lý tri thức tại các doanh nghiệp Nhật Bản
  • Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tri thức
  • Chiến lược quản lý tri thức
  • Xây dựng hệ thống quản lý tri thức
  • Xây dựng môi trường làm việc khuyến khích sự sáng tạo
  • Duy trì và nuôi dưỡng văn hóa sáng tạo và đổi mới trong doanh nghiệp
  • Xây dựng nhóm làm việc sáng tạo

Bộ Tài Liệu Quản Trị Tri Thức, Sáng Tạo Và Đổi Mới (CEO.22) là một bộ tài liệu trong Bộ Cẩm Nang Quản Trị Doanh Nghiệp SMART CEO 4.0 để giúp các CEO phát triển năng lực lãnh đạo và quản trị toàn diện hoạt động doanh nghiệp.

Anh/ Chị quan tâm đến Bộ Cẩm Nang SMART CEO 4.0 có thể click tìm hiểu thêm tại TẠI ĐÂY.

smart ceo 4.0 LÀ BỘ CẨM NANG tuyệt vời VÀ ​​LÀ ​KHOẢN ĐẦU TƯ ​TÀI SẢN TRÍ TUỆ HIỆU QUẢ NHẤT ​CỦA BẠN ĐỂ ​​ĐẠT SỰ NGHIỆP KINH DOANH THÀNH CÔNG!

Cẩm Nang Quản Trị Doanh Nghiệp SMART CEO 4.0
>