​SMART CEO 4.0 
CEO.0​​6. ​​Hệ Thống Quy Trình, Quy Định, Hướng Dẫn, Biểu Mẫu

​Đặc thù của doanh nghiệp Việt Nam đa phần xuất phát từ hộ kinh doanh quy mô nhỏ, mối quan hệ quản trị gia đình.

Khi quy mô còn nhỏ, doanh nghiệp vận hành theo kiểu “hổng” chỗ nào “vá” chỗ ấy. Đến khi hệ thống mở rộng, mọi thứ bắt đầu vượt ngoài tầm kiểm soát của người lãnh đạo.

Điều này dẫn đến một số tình trạng:

 • Nhân viên làm việc một cách thụ động, sếp chỉ đâu làm đấy
 • Sếp luôn phải chạy theo nhân viên để xử lý những việc lặt nhặt nhất
 • Các bộ phận, phòng ban hoạt động rời rạc, chồng chéo chức năng nhiệm vụ, giảm tính chuyên nghiệp cả hệ thống
 • Bộ máy vận hành chậm chạp, khó quản lý, tốn nhiều thời gian, chi phí, nguồn lực của công ty
 • Và kết quả là hiệu suất giảm, lãng phí nguồn lực

Bộ Tài Liệu Hệ Thống Quy Định Quy Trình, Hướng Dẫn, Biểu Mẫu (CEO.06) được thiết kế để giúp các CEO khắc phục những vấn đề trên.

Quy Trình Doanh Nghiệp

​Nội dung ​Bộ Tài Liệu ​
Hệ Thống Quy Trình, Quy Định, Hướng Dẫn, Biểu Mẫu (CEO.0​​6)

quy trình quy định hướng dẫn biểu mẫu

Bộ Tài Liệu Hệ Thống Quy Định Quy Trình, Hướng Dẫn, Biểu Mẫu (CEO.06) gồm hệ thống các quy trình, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu chuẩn được áp dụng tại các doanh nghiệp, gồm các chuyên mục:

 1. Quy trình xây dựng chiến lược
 2. Quy trình Quản trị nguồn nhân lược
 3. Quy trình Quản trị dự án
 4. Quy trình Quản trị kế hoạch
 5. Quy trình Tài chính Kế toán
 6. Quy trình Quản trị Marketing
 7. Quy trình về Sản phẩm
 8. Quy trình Quản trị mua hàng, nhà cung cấp
 9. Quy trình Quản trị sản xuất
 10. Quy trình Quản trị chất lượng
 11. Quy trình Quản trị bán hàng
 12. Quy trình Quản lý Hệ thống Cửa hàng Đại lý
 13. Quy trình Quản trị quan hệ khách hàng
 14. Quy trình Xuất Nhập khẩu
 15. Quy trình Quản trị Công nghệ thông tin
 16. Quy trình Quản trị Truyền thông
 17. Quy trình Quản trị quan hệ nhà đầu tư
 18. Quy trình Quản trị Tài sản
 19. Quy trình Quản trị Hành chính
 20. Quy trình Quản trị rủi ro
 21. Quy trình Kiểm soát nội bộ
 22. Quy trình Kiểm toán Nội bộ
 23. Quy trình về hệ thống thông tin, báo cáo
 24. Các quy trình Quản trị tổng hợp khác

Lợi ích từ bộ tài liệu:

 • Khắc phục tình trạng công việc chắp vá, chồng chép lên nhau, hiệu suất làm việc thấp
 • Các quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu dưới dạng file WORD/ EXCEL có thể áp dụng ngay, nếu cần thì có thể điều chỉnh để phù hợp đặc thù của doanh nghiệp (nếu có).
 • Có ngay hệ thống quy trình đồng bộ khoa học - đây là nền móng vững chắc và cũng là nền tảng để tạo ra cú hích cho doanh nghiệp
 • Tạo tiền đề để doanh nghiệp phát triển nhanh mà bền vững

Bộ Tài Liệu Hệ Thống Quy Trình, Quy Định, Hướng Dẫn, Biểu Mẫu (CEO.06) là một bộ tài liệu trong Bộ Cẩm Nang Quản Trị Doanh Nghiệp SMART CEO 4.0 để giúp các CEO phát triển năng lực lãnh đạo và quản trị toàn diện hoạt động doanh nghiệp.

Anh/ Chị quan tâm đến Bộ Cẩm Nang SMART CEO 4.0 có thể click tìm hiểu thêm tại TẠI ĐÂY.

smart ceo 4.0 LÀ BỘ CẨM NANG tuyệt vời VÀ ​​LÀ ​KHOẢN ĐẦU TƯ ​TÀI SẢN TRÍ TUỆ HIỆU QUẢ NHẤT ​CỦA BẠN ĐỂ ​​ĐẠT SỰ NGHIỆP KINH DOANH THÀNH CÔNG!

Cẩm Nang Quản Trị Doanh Nghiệp SMART CEO 4.0
>