Sách trắng thương mại điện tử Việt Nam năm 2020

Sách trắng thương mại điện tử Việt Nam năm 2020

Sách trắng thương mại điện tử Việt Nam năm 2020 đã được Cục Thương Mại Điện Tử Và Kinh Tế Số | Bộ Công Thương công bố vào cuối tháng 7 vừa qua.

Một số điểm highlights từ ấn phẩm này:

👉 77% người dùng mua sắm online ít nhất 1 lần trong năm
👉 87% khách hàng quan tâm đến Giao diện thiết kế của website/ứng dụng bán hàng
👉 56% người mua hàng sau khi xem bình luận, đánh giá trên mạng xã hội/ website, sàn TMĐT)

Và còn rất nhiều số liệu thú vị khác trong “Sách trắng thương mại điện tử Việt Nam 2020”.

Sách trắng Thương mại điện tử Việt Nam năm 2020 sẽ tiếp tục là tài liệu cần thiết không chỉ cho cơ quan quản lý nhà nước trong việc hoạch định chính sách, mà còn là tài liệu tham khảo hữu ích cho tổ chức, cá nhân trong việc tìm hiểu thị trường, cũng như định hướng hoạt động kinh doanh của mình.

Xem những số liệu mới nhất ngay!

✅ Link tải bản full: bit.ly/whitebook-ecommerce-vietnam2020

✅ Link tải dự phòng: http://idea.gov.vn/data/b5a98360-a432-42e1-9453-7c5eca520b4e/userfiles/files/BCTMDT2020-8-pdf.PDF

Từ khóa tìm kiếm

  • Sách trắng thương mại điện tử Việt Nam 2020
  • Sách trắng thương mại điện tử Việt Nam 2019 pdf
  • Báo cáo thương mại điện tử 2020
  • Thị trường thương mại điện tử 2020

>