So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa KPI và OKR

So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa KPI và OKR

so sánh KPI và OKR

Khi nói về các chỉ số đo lường hiệu suất cho doanh nghiệp, KPI dường như là lựa chọn đầu tiên bởi tính dễ sử dụng và sự quen thuộc của nó với đa số các nhân viên.

Tuy nhiên, một công cụ đo lường mới mang tính “cách mạng” trong việc đánh giá hiệu suất và truyền cảm hứng cho nhân viên – OKR, đang nhận được nhiều sự chú ý hơn gần đây.

OKR đang được sử dụng tại Google với nhiệm vụ là hệ thống quản lý mục tiêu chính, và góp một phần không nhỏ thành công toàn cầu của Google.

Mặc dù cả hai khung đánh giá KPI và OKR đều dùng để xác định mục tiêu và theo dõi kết quả của cả nhân viên và doanh nghiệp, về cốt lõi, chúng hoàn toàn không giống nhau.

Vậy điểm giống và khác nhau giữa KPI và OKR là gì, infographic sau sẽ giúp bạn hiểu hơn.

 

 

>