Sứ mệnh là gì? Cách xây dựng và ví dụ sứ mệnh của các công ty lớn

sứ mệnh là gì

Sứ mệnh là gì, đó là câu hỏi không chỉ cho doanh nghiệp và cho cả từng cá nhân mỗi người. Muốn tồn tại và phát triển mỗi tổ chức đều phải xây dựng cho mình mục tiêu mà mình muốn vươn tới cũng như con đường riêng để đi đến mục tiêu đó như thế nào, và từ đó hình thành nên hệ thống chiến lược của tổ chức.

Vì một cuộc sống tốt đẹp thì bản thân mỗi chúng ta đều cần xác định được mục đích để tồn tại, theo đó đặt ra mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ để phát triển cá nhân, tổ chức và xã hội cùng nhau phát triển toàn diện.

Trong thực tế, đối với các hoạt động liên quan đến hoạt động hàng ngày bao gồm cả công việc thì chúng ta không thể không nhắc tới đến hai từ “ sứ mệnh”. Vậy khái niệm sứ mệnh là gì, sứ mệnh cá nhân, ví dụ về sứ mệnh công ty được hiểu như thế nào?…

Trong nội dung dưới đây, CamNangCEO.com sẽ cùng các bạn làm rõ những nội dung trên.

Sứ mệnh nghĩa là gì?

sứ mệnh là gì

 

Sứ mệnh là từ ngữ chỉ những căn cứ, mục đích và lý do để chủ thể tồn tại để phát triển, trong đó chủ thể ở đây có thể là cá nhân, tổ chức hoặc một công ty nào đó.

Khi nói đến sứ mệnh thì chúng ta thường hướng tới những điều cần thực hiện ở tương lai, từ đó ta coi đó là mục tiêu và cái đích để cùng cống hiến, làm việc.

Sứ mệnh cá nhân là gì?

Sứ mệnh cá nhân là mục tiêu, lý do để mỗi chúng ta tiếp tục tồn tại. Theo đó sứ mệnh phải có đầy đủ các tiêu chí bao gồm những nội dung cụ thể như sau:

 • Cụ thể, đầy đủ dễ hiểu nhưng phải ngắn gọn xúc tích
 • Tại sao phải đạt được mục đích ấy, tại sao mục đích được đặt ra có thể giúp cá nhân chúng ta phát triển tồn tại
 • Đưa ra các định hướng tương lai thật phù hợp với bản thân riêng cá nhân
 • Nắm bắt được cơ hội, hoạch định những bước đi để hoàn thành mục tiêu đó

Tuy nhiên để đưa ra cụ thể sứ mệnh của cá nhân thì ta cần phải xác định được các bước để lập thành mục tiêu sứ mệnh, mặc dù mỗi cá nhân có cuộc sống khác nhau nhưng cơ bản để hoàn thành sứ mệnh thì cần phải thực hiện các bước như sau:

 • Tổng hợp những thành tích sau đó rút ra kinh nghiệm cũng như giá trị cốt lõi để đạt được, điểm mạnh điểm yếu của bản thân.
 • Xác định mục tiêu là gì? Mục tiêu có thể là một trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến đời sống xung quanh bạn.

Sứ mệnh của công ty/ tổ chức là gì

sứ mệnh là gì

Sứ mệnh của công ty tương tự như sứ mệnh của cá nhân, theo đó sứ mệnh công ty được hiểu như sau:

Sứ mệnh của công ty là một cụm từ chỉ những mục đích và lý do để công ty đó được hình thành và phát triển, tồn tại. Theo đó, sứ mệnh công ty như là một bản tuyên ngôn thể hiện những lợi ích, ý nghĩa và giá trị mà công ty tạo ra mang tới cho khách hàng.

Tuyên bố sứ mệnh của tổ chức là tuyên bố xác định mục đích cốt lõi hoặc lý do tồn tại của nó. Nó cho biết một công ty là ai và nó làm gì. Sứ mệnh là một tuyên bố, một lời thông báo. Sứ mệnh có thể hiểu cơ bản là mang tính xác định lý do tổ chức ấy tồn tại và phát triển.

Ở một mặt khác, nó thông báo cho người nghe và người xem mục đích tối cao cả nhất của một công ty, một tổ chức hay một doanh nghiệp. Sứ mệnh đồng thời còn giới thiệu những sản phẩm, mặt hàng mà công ty sẽ sản xuất và hướng đến những đối tượng nào và những thị trường nào.

Phân biệt tầm nhìn và sứ mệnh

 • Tầm nhìn: là một hình ảnh, tiêu chuẩn, hình tượng độc đáo và lý tưởng trong tương lai, là những điều doanh nghiệp muốn đạt tới hoặc trở thành. Người lãnh đạo phải đặt câu hỏi ví như 5 năm nữa, 10 năm nữa… chúng ta muốn, chúng ta sẽ dẫn dắt tổ chức của chúng ta tới đâu? Tới bến bờ nào?
 • Sứ mệnh (Mission):Là lý do để tổ chức tồn tại. Các tổ chức thường thể hiện sứ mệnh của mình bằng một “tuyên bố sứ mệnh” súc tích, ngắn gọn, giải thích tổ chức đó tồn tại để làm gì và sẽ làm gì để tồn tại.

Vai trò của sứ mệnh

 • Đảm bảo sự nhất trí về mục đích bên trong tổ chức.
 • Cung cấp một cơ sở hoặc tiêu chuẩn để phân phối nguồn lực của tổ chức.
 • Thiết lập một tiếng nói chung hoặc môi trường của tổ chức.
 • Phục vụ như là một trọng tâm cho các nỗ lực của các thành viên để họ đồng tình với mục đích lẫn phương hướng tổ chức.
 • Tạo sự thuận lợi cho việc đưa các mục tiêu vào việc phân bổ các nhiệm vụ cho các hoạt động chủ yếu bên trong tổ chức.
 • Định rõ các mục đích của tổ chức và chuyển dịch các mục đích này thành các mục tiêu theo các cách thức mà chi phí, thời gian và các con số thực hiện có thể được đánh giá và quản lý.

Mục đích của bản tuyên bố sứ mệnh.

Sứ mệnh sẽ cho người khác biết mục tiêu là gì. Những tổ chức, công ty sử dụng sứ mệnh để tuyên bố cho khách hàng, đối tượng liên quan và  nhân viên trong công ty, rằng việc họ đang hướng đến, đang cố gắng để đạt được là gì.

Theo P. Drucker, người được gọi là cha đẻ của quản lý hiện đại, một sứ mệnh là hướng dẫn chính trong việc tạo ra các kế hoạch, chiến lược hoặc đưa ra quyết định hàng ngày.

Đây là một công cụ truyền thông quan trọng truyền tải thông tin về tổ chức các sản phẩm, dịch vụ, khách hàng mục tiêu, thị trường địa lý, triết lý, giá trị và kế hoạch phát triển trong tương lai cho tất cả các bên liên quan.

Nói cách khác, mọi lý do chính khiến công ty tồn tại phải được phản ánh trong tuyên bố sứ mệnh của nó, vì vậy bất kỳ nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng hoặc cộng đồng nào cũng sẽ hiểu được động lực đằng sau các hoạt động của tổ chức.

Cách xác định sứ mệnh

sứ mệnh là gì

sứ mệnh là gì: mô hình xác định

Tuyên bố sứ mệnh của tổ chức cần đưa ra thông tin để trả lời 3 câu hỏi sau:

 1. Mục tiêu của tổ chức là gì?
 2. Tổ chức sẽ làm gì và phục vụ ai ( lĩnh vực hoạt động, khách hàng) ?
 3. Những nguyên tắc và giá trị nào là kim chỉ nam cho các hoạt động của tổ chức?

Thành phần của tuyên bố sứ mệnh

Là một tuyên bố sứ mệnh hiệu quả, nó phải bao gồm 9 thành phần sau:

 • Khách hàng. Khách hàng của bạn là ai? Làm thế nào để mang lại lợi ích cho họ?
 • Sản phẩm hoặc dịch vụ. Các sản phẩm hoặc dịch vụ chính mà bạn cung cấp là gì? Sự độc đáo của chúng?
 • Thị trường. Công ty đang hoạt động tại thị trường địa lý nào?
 • Công nghệ. Công nghệ cơ bản của công ty là gì?
 • Quan tâm đến sự sống còn. Công ty có cam kết tăng trưởng và vững mạnh tài chính?
 • Triết học. Những niềm tin, giá trị và triết lý cơ bản hướng dẫn hoạt động công ty là gì?
 • Quan niệm bản thân. Các điểm mạnh, năng lực hoặc lợi thế cạnh tranh của công ty là gì?
 • Quan tâm đến hình ảnh cộng đồng. Công ty có trách nhiệm xã hội và thân thiện với môi trường?
 • Quan tâm đến nhân viên. Công ty đối xử với nhân viên của mình như thế nào?

Một bản tuyên bố sứ mệnh có hiệu quả thường phải đáp ứng các tiêu chí sau:

 • Rõ ràng, dễ hiểu. Ngắn gọn và cô đọng;
 • Chỉ ra được tại sao ta làm việc đó và lý do tồn tại của tổ chức là gì?
 • Phải đưa ra được định hướng cho các hoạt động thích hợp và không quá hẹp;
 • Phải thể hiện được các cơ hội và chỉ ra được cái mà xã hội nhớ đến chúng ta;
 • Phù hợp với các khả năng riêng có của ta;
 • Phải thấy được cam kết của chúng ta.

Những sai lầm thường gặp với sứ mệnh của tổ chức:

 • Không có tuyên bố sứ mệnh;
 • Đồng nhất chức năng nhiệm vụ với sứ mệnh;
 • Các mục tiêu nhiệm vụ mâu thuẫn với sứ mệnh hoặc đi chệch hướng đề ra trong sứ mệnh;
 • Sứ mệnh không được mọi người hiểu và ủng hộ;
 • Sứ mệnh không được rõ ràng hoặc không được truyền đạt rõ ràng tới cá nhân trong tổ chức, không thể hiện rõ
 • phương hướng hoạt động của tổ chức;

Các phát ngôn tuyên bố sứ mệnh

Thường được xây dựng với ba cách chính:

 • Xác định những gì doanh nghiệp có thể cung cấp cho khách hàng.
 • Công bố những gì doanh nghiệp có cho nhân viên của mình
 • Xác định những lợi ích đối với chủ sỡ hưu doanh nghiệp của nó.

Việc xây dựng sứ mệnh sẽ cho mọi người một đích đến để xây dựng và cố gắng một cách có hiệu quả hơn.

 5 bước để xác định một sứ mệnh

1. Bắt đầu với việc xác định thị trường

Hãy đặt mình vào vị trí của khách hàng để xem nguyên nhân gì là mấu chốt để lôi kéo họ mua hàng của mình. Việc hình dung và nhìn ra được những nhu cầu là cần thiết để có thể đánh đúng vào những yêu cầu này, đồng thời khắc phục những lỗi và xây dựng được mẫu sản phẩm lý tưởng cho khách hàng.

Về việc này, bạn hình dung càng cụ thể thì càng tốt và có lợi cho doah nghiệp của bạn.

Tuy đây không phải là điều sẽ xuất hiện hay được nhắc tới trong sứ mệnh, nhưng nó là một trong những bước phải có khi bạn muốn xây dựng cho doanh nghiệp hay công ty của mình một sứ mệnh rõ ràng.

Điều này sẽ giúp xác định cho sứ mệnh của bạn hướng tới nhóm đối tượng nào để có thể xây dựng một cách thu hút và phù hợp nhất.

2. Xác định những gì doanh nghiệp của bạn làm cho khách hàng

Sau khi xác định được đối tượng khách hàng, phong cách viết sứ mệnh sao cho hợp lý, bạn còn phải xác định công ty mình có thể mang lại điều gì cho khách hàng.

Từ đó có thể ngắn gọn và tập trung vào những điểm đặc biệt, nổi bật của doanh nghiệp hoặc công ty của mình đến cho khách hàng.

Trong sứ mệnh, bạn không cần phải khiêm tốn, nhưng cũng không được quá khoe khoang.

Hãy dành thời gian đầu tư cho sứ mệnh.

Nếu công ty của bạn có thể góp phần xây dựng vào sự tiến bộ của xã hội và đời sống công dân, hãy ghi nó vào trong sứ mệnh. Điều này sẽ giúp cho công ty của bạn xây dựng được một hình ảnh đẹp và vô hình chung lôi kéo khách hàng để ý đến những mặt hàng của bạn.

3. Xác định những gì công ty của bạn làm cho nhân viên của mình.

Những công ty hay doanh nghiệp tốt đẹp, thành công đều sẽ xây dựng cho nhân viên được một môi trường và một đãi ngộ tốt.

Một tuyên bố sứ mệnh cũng được xây dựng để thể hiện cho mọi người thấy công ty mình có gì, lôi kéo được những nguồn nhân sự hay những cá nhân có thành tích tốt và khả năng cao để cùng phát triển chho công ty của bạn.

Bạn không nên chỉ nói chung chung rằng những lợi ích mà bạn đem lại cho nhân viên.

Hãy ghi rõ ràng và cụ thể, ví dụ như một môi trường làm việc lành mạnh, tôn trọng ý tưởng sáng tạo, cung cấp, trao quyền cho nhân viên được thử sức với những vị trí khác nhau hay tiềm năng thăng tiến. Hãy cố để có thể xây dựng được điểm nhấn, điểm đặc biệt và khác biệt của công ty mình đến cho người thấy và xác nhận.

4. Bổ sung những gì doanh nghiệp làm cho chủ sở hữu của nó.

Trong thị trường kinh doanh, việc nâng cao giá trị cổ phần là một công việc rất cần thiết. Bên cạnh nâng cao giá trị bản thân công ty hoặc doanh nghiệp, việc nâng cao giá trị cổ phần cũng giúp cho công ty có những danh tiếng nhất định.

Hãy cho những cổ đông thấy được những lợi ích mà bạn có thể đem lại cho họ nếu họ mua cổ phẩn của công ty bạn. Việc có được nhiều nguồn lợ đầu tư là rất cần thiết cho việc phát triển về lâu về dài cho công ty.

Đa số những doanh nghiệp đều không để ý đến điều này mà sứ mệnh của họ tập trung nhiều vào mục tiêu là khách hàng và thị trường hơn. Nhưng hãy cứ xây dựng một sứ mệnh bao gồm điều này, để có thể thu hút được nhiều hơn những sự chú ý từ nhiều đối tượng mà không chỉ đơn giản là khách hàng.

5. Thảo luận, xem xét và sửa đổi.

Sau khi đã hoàn thành bốn bước trên và đã có thể đưa ra được đại ý cho sứ mệnh của bạn, hãy xem lại và cố gắng viết lại sao cho hay và ngắn gọn nhất. Sứ mệnh mang tính biểu tượng cho công ty của bạn, nên hãy xây dựng và chỉnh sửa nó kĩ càng nhất có thể.

Bạn nên bắt đầu xem xét rằng liệu sứ mệnh này có thể dùng cho cả nội bộ và thị trường kinh doanh hay không để có thể xuất bản chung hoặc riêng. Nhiều những nhà kinh doanh đã tuyên bố theo cách phân loại, một bên sẽ là cho nhân viên và một bên sẽ là cho nhóm khách hàng hướng tới. Hãy phân định rõ ràng và cụ thể để có thể nhắm rõ đến từng khách hàng khác nhau mà không bị loạn.

Rồi xem xét đến nội dung của những điều được nhắc đến trong sứ mệnh, bảo đảm rằng nó sẽ đúng sự thật và được thực hiện suốt quá trình sắp tới. Bạn có thể thổi phồng hoặc nâng nó lên một chút, nhưng phải đúng sự thật. Không ai có thể chấp nhận rằng ngay đến cả một sứ mệnh – một thứ thay mặt cho hình ảnh của công ty hoặc doanh nghiệp của bạn – là một điều dối trá cả. Hãy xác thực nó và sửa chữa làm sao để nó đúng sự thật nhất có thể.

Ví dụ về sứ mệnh của các công ty nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới

Sứ mệnh của Vinamilk

Cam kết mang đến cho cộng đồng nguồn dinh dưỡng và chất lượng cao cấp hàng đầu bằng chính sự trân trọng, tình yêu và trách nhiệm cao của mình với cuộc sống con người và xã hội

Vinamilk dùng những phẩm chất để tạo nên sứ mệnh. Nhờ mục đích đó họ các sản phầm của Vinamilk hướng tầm nhìn tới việc tạo được niềm tin đối với người tiêu dùng ở Việt Nam.

Sứ mệnh của Vingroup

Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người Việt

Sứ mệnh của Thiên Long

Thiên Long cam kết mang đến những sản phẩm, văn phòng phẩm, dịch vụ chất lượng tốt nhất phục vụ cho việc học tập, làm việc, sáng tạo góp phần chinh phục đỉnh cao tri thức của nhân loại.

Sứ mệnh của Techcombank

Trở thành đối tác tài chính được lựa chọn và đáng tin cậy nhất của khách hàng nhờ khả năng cung cấp đầy đủ các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng và dựa trên cơ sở luôn coi khách hàng làm trọng tâm.

Sứ mệnh của Google

Sứ mệnh của chúng tôi là sắp xếp thông tin của thế giới và làm cho thông tin đó trở nên hữu ích và dễ tiếp cận cho tất cả mọi người.

Sứ mệnh của TED

Truyền bá ý tưởng

Sứ mệnh của Samsung

Truyền cảm hứng cho thế giới với các công nghệ, sản phẩm và thiết kế sáng tạo của chúng tôi, làm phong phú thêm cuộc sống của người dân và đóng góp cho sự thịnh vượng xã hội bằng cách tạo ra một tương lai mới.

Sứ mệnh của Facebook

Cung cấp cho mọi người sức mạnh để xây dựng cộng đồng và đưa thế giới xích lại gần nhau hơn.

Sứ mệnh của IKEA

Cung cấp một loạt các sản phẩm trang trí nội thất gia đình được thiết kế tốt với giá thấp đến mức hầu như ai cũng có thể mua được.

Kết

Bài viết chia sẻ giúp bạn hiểu rõ hơn về sứ mệnh là gì và có thể ứng dụng trong kinh doanh và cuộc sống.

Bạn quan tâm đến xây dựng chiến lược và hệ thống quản trị doanh nghiệp toàn diện, chuyên nghiệp và hiệu quả? Sở hữu ngay Cẩm Nang SMART CEO 4.0 tại đây: https://camnangceo.com

>