Toàn cảnh kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số - Infographic

Toàn cảnh kinh tế Việt Nam năm 2018 qua các con số – Infographic

Kể từ 2008, tăng trưởng GDP của Việt Nam đã lần đầu vượt 7%. Trong khi đó lạm phát chỉ ở mức 3,54%, thấp hơn mục tiêu mà Quốc hội giao là 4%.
Toàn Cảnh Kinh Tế Việt Nam 2018

Phượng Nguyễn – Hiếu Công
Nguồn: Zing News

>