3 công thức cơ bản để tối ưu hóa lợi nhuận

tối ưu hóa lợi nhuận

Mỗi một doanh nghiệp trên thị trường đều mang một tầm nhìn và chiến lược khác nhau.

Tuy nhiên, một khi đi vào kinh doanh thì mục đích cuối cùng của mọi doanh nghiệp cũng nhằm nâng cao lợi nhuận.

Để tối ưu hóa lợi nhuận thì có 3 phương trình sau làm cơ sở:

 1. Số khách hàng mua hàng = Số khách hàng tiềm năng x tỉ lệ chuyển đổi %

 2. Doanh thu = Khách hàng x Gía trị TB/đơn hàng x Số lần mua trung bình/ khách hàng.

 3. Lợi nhuận = Doanh thu x Tỉ lệ lợi nhuận .

Từ phương trình trên, chúng ta có thể phân tích từng biến số để nhằm mục tiêu tối ưu hóa tăng lợi nhuận.

Nếu tăng 10% các biến số % tỉ lệ thì lợi nhuận sẽ tăng 61% .

Dưới góc độ quản trị chi phí hiệu quả, để tăng lợi nhuận thì cần sử dụng chi phí một cách hiệu quả để tăng tỷ suất lợi nhuận lên.

Dưới góc độ marketing & bán hàng thì cần chú trong các vấn đề sau:

 1. Tối ưu về quy trình Marketing và lựa chọn công cụ quảng cáo đúng đối tượng.
 2. Phân tích đúng đối tượng mục tiêu mua hàng, hiểu rõ insight khách hàng.
 3. Chăm sóc khách hàng để bán thêm (up-sell) và bán chéo (x-sell) sản phẩm
 4. Kích hoạt khách hàng mua sản phẩm nhiều lần
 5. Xây dựng và đào tạo đội chốt sales .
 6. Tối ưu hóa quảng cáo nhắm đúng đối tượng, hiểu rõ về tăng ngân sách và xây dựng mô hình quảng cáo.
 7. Đưa ra các trường hợp trong việc tiếp cận khách hàng để đi sâu vào chốt từng cá nhân theo đúng tính cách của khách hàng.
 8. Tối ưu tệp khách hàng, gia tăng tỉ lệ giới thiệu.

Trên đây là công thức cơ bản để tối ưu hóa tăng lợi nhuận, đi sâu phân tích sẽ tìm ra các cơ hội để tối ưu hóa lợi nhuận.

Ví dụ với công thức số 1:

Số khách hàng mua hàng = Số khách hàng tiềm năng  x  tỉ lệ chuyển đổi %

thì có thể phân tích tiếp thành 2 nhánh:

Số khách hàng mua hàng = Số khách hàng CŨ mua hàng + Số khách hàng MỚI mua hàng

Từ đó sẽ phân tích đánh giá nguồn khách hàng đến từ đâu để tối ưu tiếp.

Chúc các bạn thành công.

>