TQM là gì? Quản lý chất lượng toàn diện (Total Quality Management) là gì?

TQM là gì? Quản lý chất lượng toàn diện (Total Quality Management) là gì?

TQM là gì? Quản lý chất lượng toàn diện (Total Quality Management) là gì?

Bài viết sau chia sẻ đến bạn về chủ đề TQM là gì, Quản lý chất lượng toàn diện (Total Quality Management) là gì để bạn hiểu rõ và vận dụng trong hoạt động quản trị chất lượng tại doanh nghiệp.

Quản lý chất lượng toàn diện (TQM) là tiền thân của nhiều mô hình quản lý chất lượng hiện đại như Six Sigma, Sản xuất tinh gọn Lean Manufacturing và ISO.

Mục tiêu của TQM là cải tiến chất lượng sản phẩm và thoả mãn khách hàng ở mức tốt nhất.

Nhờ việc xây dựng một hệ thống cải tiến chất lượng toàn diện, TQM là một công cụ hoàn hảo thúc đẩy mọi người hoàn thành và cải tiến tối ưu, đáp ứng toàn diện yêu cầu từ khách hàng.

Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM là gì?

TQM là gì? Quản lý chất lượng toàn diện (Total Quality Management) là gì?

Quản lí chất lượng toàn diện (tiếng Anh: Total Quality Management, viết tắt: TQM) nhằm quản lí chất lượng trên qui mô tổng thể để thỏa mãn các nhu cầu bên trong và bên ngoài.

TQM là một phương pháp quản lý của một tổ chức, định hướng vào chất lượng, dựa trên sự tham gia của mọi thành viên và nhằm đem lại sự thành công dài hạn thông qua sự thoả mãn khách hàng và lợi ích của mọi thành viên của công ty và của xã hội.

Mục tiêu của TQM là cải tiến chất lượng sản phẩm và thoả mãn khách hàng ở mức tốt nhất cho phép.

Đặc điểm nổi bật của TQM so với các phương pháp quản lý chất lượng trước đây là nó cung cấp một hệ thống toàn diện cho công tác quản lý và cải tiến mọi khía cạnh có liên quan đến chất lượng, chú trọng đến các thành viên trong công ty như một nguồn lực tiềm năng nhằm thúc đẩy các ý tưởng và giải pháp mới lạ.

Các nguyên lý vận hành của hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM là gì

Các nguyên lý vận hành của hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM gồm:

 • Sự hài lòng của khách hàng
 • Sự cam kết của nhân viên: điều này tạo ra sự trao quyền thông qua các cơ chế đào tạo và đề xuất.
 • Ra quyết định dựa trên thực tế: các nhóm thu thập dữ liệu và xử lý số liệu thống kê để đảm bảo rằng công việc đáp ứng các thông số kỹ thuật.
 • Truyền thông nội bộ hiệu quả: các cuộc họp đối thoại sẽ là mấu chốt cần thiết giúp giai quyết các vấn đề.
 • Quản lý và triển khai chính sách: xây dựng, triển khai hệ thống chính sách trên toàn công ty
 • Tư duy chiến lược: chất lượng phải là một phần của tổ chức có tầm nhìn dài hạn.
 • Hệ thống tích hợp: tầm nhìn chung, bao gồm kiến thức và cam kết về các nguyên tắc chất lượng; tạo sự kết nối giữa các thành viên; đồng thời các nhà cung cấp cũng là một phần quan trọng của hệ thống.
 • Trọng điểm quy trình: cấu trúc hoạt động được sắp xếp thành các quy trình, sau đó tiếp tục xác định vị trí và lặp lại quy trình tốt nhất.
 • Cải tiến liên tục: khuyến khích các ý tưởng sáng tạo và cải tiến

Lợi ích khi các doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM là gì?

Quản lý và cải tiến các công nghệ nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trên nhiều lĩnh vực:

 • Tiết kiệm chi phí
 • Sản phẩm được hoàn thiện tối đa khi hoàn thành
 • Có khả năng kiểm soát, loại bỏ các khiếm khuyết, lỗi sản phẩm ngay từ đầu
 • Khai thác toàn vẹn và phân bổ rõ ràng nguồn nhân lực; nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh
 • Có được sự cam kết thực hiện từ các thành viên.
 • Giúp nâng cao và thỏa mãn nhu cầu khách hàng và xã hội; đem lại trải nghiệm ấn tượng cho khách hàng
 • Tăng doanh thu và lợi nhuận nhờ thực hiện quy trình TQM chặt chẽ.

7 trụ cột của Phương thức Quản lý Chất lượng toàn diện (TQM) trong doanh nghiệp

1. Tập trung vào khách hàng

 • Khách hàng là mục tiêu kinh doanh và là động lực để doanh nghiệp xây dựng và phát triển sản xuất kinh doanh.
 • Trong phương pháp TQM, tâm lý và phản hồi của khách hàng được theo dõi chặt chẽ thông bằng nhiều phương thức tiếp cận khác nhau như làm khảo sát, gọi điện thoại.

2. Sự tham gia của nhân viên.

 • Nhân viên cần hiểu được mục đích và nguyên tắc cơ bản trong quá trình chuyển đổi trong công việc.
 • Phương thức TQM không chỉ tăng cường sức khỏe tài chính của một doanh nghiệp, nó là cách thức khơi dậy khả năng và lòng trung thành của nhân viên.

3. Quy trình là điểm trọng tâm.

 • Doanh nghiệp cần có các quy trình cụ thể để thu thập và tích hợp phản hồi của khách hàng và nhân viên.
 • Các quy trình riêng biệt để hiện thực hóa TQM bằng cách điều chỉnh chiến lược của doanh nghiệp phải được xây dựng trước tiên và bám sát trong quá trình thực hiện.

4. Cấu trúc tích hợp.

 • Muốn hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, doanh nghiệp cần có sự ổn định từ nội tại chính cơ cấu tổ chức cán bộ.
 • Các phòng ban không chỉ hoạt động một cách riêng biệt mà cần học hỏi lẫn nhau và tinh chỉnh các quy trình của họ trong quá trình cùng làm việc.

5. Cách tiếp cận chiến lược.

 • Các quy trình, cách thức hoạt động cần được điều chỉnh theo đúng tầm nhìn và mục tiêu đã được thống nhất trong doanh nghiệp.
 • Tương tự, khi triển khai TQM, các cách thức và phương pháp thực hiện cần đi theo định hướng chung của doanh nghiệp, phù hợp với văn hóa doanh nghiệp.

6. Giao tiếp chính xác.

 • Khi triển khai TQM, sự giao tiếp rõ ràng, truyền đạt thông tin chính xác trong nội bộ doanh nghiệp và giữa doanh nghiệp với khách hàng, sẽ góp phần thu thập phản hồi xác thực, cải tiến trong quy trình trong doanh nghiệp.

7. Các cải tiến diễn ra liên tục.

 • TQM trong doanh nghiệp có khả năng mở ra các thay đổi bởi khi triển khai phương thức này, các điểm mâu thuẫn trong quy trình hoặc hành động cụ thể được xác định và cải tiến để giảm thiểu các lỗi.
 • Các cải tiến phải được diễn ra liên tục để các quy trình được sửa đổi một cách triệt để và luôn hoàn thiện.

Các bước thực hiện triển khai TQM

TQM là gì? Quản lý chất lượng toàn diện (Total Quality Management) là gì?

TQM gắn liền với mọi hoạt động sản xuất kinh doanh để kiểm soát; ngăn ngừa các nguyên nhân gây sai lỗi trong toàn bộ quá trình với các bước tổng quát như sau :

 1. Xác lập các chính sách và mục tiêu
 2. Xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng quá trình thi công
 3. Kế hoạch hóa chất lượng – Thiết lập các điểm kiểm soát chất lượng
 4. Phát động và thực hiện hệ thống TQM
 5. Theo dõi vận hành TQM, đo lường và đánh giá kết quả thực hiện
 6. Xác định sự cố, tìm hiểu nguyên nhân, biện pháp khắc phục
 7. Hoàn thiện hệ thống quản trị chất lượng toàn diện TQM
 8. Duy trì và cải tiến liên tục

Trước sự phát triển của cuộc cách mạng 4.0, hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM đang là xu hướng mang tính thời đại. TQM đem những tiến bộ khoa học, kỹ thuật ứng dụng vào các quy trình sản xuất xây dựng góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Trên đây là bài viết chia sẻ về TQM là gì? Quản lý chất lượng toàn diện (Total Quality Management) là gì? TQM luôn là một trong những lựa chọn hàng đầu đem lại sự thành công lâu dài nhờ sự thoả mãn khách hàng và lợi ích của mọi thành viên trong doanh nghiệp nói riêng cùng lợi ích của cộng đồng xã hội hiện đại nói chung.

>