Hướng dẫn tra cứu mã số thuế doanh nghiệp chính xác (cập nhật 2021)

Hướng dẫn tra cứu mã số thuế doanh nghiệp chính xác (cập nhật 2021)

Hướng dẫn tra cứu mã số thuế doanh nghiệp chính xác (cập nhật 2021)

Bài viết sau sẽ hướng dẫn tra cứu mã số thuế doanh nghiệp cập nhật mới nhất 2021. Qua hướng dẫn này sẽ giúp bạn tìm kiếm thông tin mã số thuế doanh nghiệp và các thông tin đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp một cách dễ dàng và chính xác.

Trước hết, hãy tìm hiểu về cấu trúc mã số thuế doanh nghiệp.

Cấu trúc mã số thuế doanh nghiệp

Mã số thuế (MST) là một dãy gồm 10 hoặc 13 số được cơ quan có thẩm quyền cấp cho người thực hiện đăng ký thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc khih có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Cấu trúc Mã số thuế:

N1N2N3N4N5N6N7N8N9N10 – N11N12N13

Trong đó:

  • Hai chữ số đầu N1N2 là số phần khoảng của mã số thuế
  • Bảy chữ số N3N4N5N6N7N8N9 được quy định theo một cấu trúc xác định, tăng dần trong khoảng từ 0000001 đến 9999999.
  • Chữ số N10 là chữ số kiểm tra
  • Ba chữ số N11N12N13 là các số thứ tự từ 001 đến 999
  • Dấu (-) là ký tự để phân tách nhóm 10 chữ số đầu và nhóm 3 chữ số cuối.

Cách tra cứu mã số thuế doanh nghiệp chính xác nhất

Cách 1: Tra cứu trên trang Web Thuế Việt Nam

Bước 1: Truy cập vào Website Thuế Việt Nam

http://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp

Bạn sẽ thấy hình ảnh trang web như sau:

Hướng dẫn tra cứu mã số thuế doanh nghiệp

Bước 2: Nhập 1 trong 4 yêu cầu (không bắt buộc phải nhập đầy đủ cả 4 yêu cầu)

  • Nhập mã số thuế của Doanh nghiệp hoặc cá nhân
  • Nhập tên tổ chức cá nhân nộp thuế hoặc họ và tên
  • Nhập địa chỉ
  • Nhập số CMND/CCCD của người đại diện của doanh nghiệp hoặc số CMND/CCCD của cá nhân

=> Nhập Mã xác nhận => Tra cứu

Bước 3: Kiểm tra kết quả các thông tin về doanh nghiệp mà bạn cần tra cứu

Cách 2: Tra cứu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Bước 1: Truy cập vào trang Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/

Bước 2: Điền thông tin tên doanh nghiệp hoặc mã số doanh nghiệp trong ô tìm kiếm

Hướng dẫn tra cứu mã số thuế doanh nghiệp

Bước 3: Click vào kết quả tìm kiếm để xem chi tiết về thông tin doanh nghiệp cần tìm.

Trên đây là nội dung Hướng dẫn tra cứu mã số thuế doanh nghiệp chính xác nhất trên website tổng cục thuế và cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Hy vọng hướng dẫn này hữu ích đến bạn.

>