Trainers là gì? Điểm khác biệt giữa trainer với huấn luyện viên và cố vấn là gì?

Trainers là gì? Điểm khác biệt giữa trainer với huấn luyện viên và cố vấn là gì?

trainers là gì

Bài viết sau sẽ làm rõ về Trainers là gì? Điểm khác biệt giữa trainer với huấn luyện viên và cố vấn là gì?

Trainer là gì?

Trainer nghĩa là Người Đào Tạo; Người Huấn Luyện; Huấn Luyện Viên. Trainer (người huấn luyện) là người huấn luyện cho động vật hoặc con người làm điều gì đó, có khả năng làm điều gì đó hoặc cư xử theo một cách nhất định.

Ví dụ:

trainers là gì

 • Một người huấn luyện cho học viên học cưỡi ngựa.
 • Một người dạy cá heo biểu diễn các trò lố ở Sea World là một ví dụ về người huấn luyện cá heo (dolphin trainer).

Điểm khác biệt giữa một huấn luyện viên và trainers là gì?

Sự khác biệt chính giữa huấn luyện viên (coach) và trainers là ưu tiên của họ:

 • huấn luyện viên (coach) chủ yếu tập trung vào một đội
 • trong khi trainer tập trung vào một vận động viên cá nhân hoặc một nhóm nhỏ. …

Do đó, huấn luyện viên cải thiện khả năng của một vận động viên để mang lại lợi ích cho đội, trong khi một trainer có thể cải thiện khả năng thực hiện của vận động viên.

Khác biệt giữa menter (người cố vấn) với Trainer là gì?

 • Mentor (Người cố vấn): Ai đó đã từng ở trong tình huống tương tự như bạn, người có thể tư vấn về cách hành động mà họ đã thực hiện và nó diễn ra như thế nào. Bạn học hỏi từ kinh nghiệm của họ.
 • Trainer (Người huấn luyện): Một người chuyên nghiệp đang dạy bạn một kỹ năng cụ thể. Người huấn luyện sẽ có tài liệu chuẩn bị trước và nhiều người có thể được huấn luyện cùng một lúc.

10 phẩm chất của một huấn luyện viên (trainer) giỏi

 • Người học liên tục.
 • Tập trung vào Người học.
 • Tính cách hướng đến con người.
 • Kỹ năng tổ chức tốt.
 • Khả năng thích nghi.
 • Tinh thần hợp tác.
 • Sức chịu đựng và sự kiên nhẫn.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.

Trên đây là bài viết sau sẽ làm rõ về Trainers là gì? Điểm khác biệt giữa trainer với huấn luyện viên và cố vấn là gì? Các phẩm chất mà trainers cần có. Hy vọng đã mang lại kiến thức hữu ích đến bạn.

Chúc bạn thành công.

>