​SMART CEO 4.0 
CEO.​​2​1. ​​​​​​Bộ Cẩm Nang Tự Động Hóa Kinh Doanh (BUSINESS AUTOMATION)

McKinsey - Công ty tư vấn chiến lược hàng đầu thế giới đã nhận định rằng "Hơn một nữa hoạt động của con người được trả lương để làm việc đều có khả năng được thay thế bằng việc sử dụng máy móc tự động hóa".

Tự động hóa kinh doanh là khái niệm khá mới mẻ đối với phần đông các chủ doanh nghiệp Việt Nam, nhưng nó rất quan trọng, đặc biệt là trong thời đại cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh hàng ngày, hàng giờ như hiện nay.

Làm sao để một đội ngũ nhỏ tạo được cú hích lớn? Câu trả lời là đó là tối ưu hóa quy trình vận hành và tự động hóa kinh doanh.

Để giúp các CEO nắm bắt được các kiến thức cốt lõi về tự động hóa kinh doanh và các phần mềm ứng dụng để gia tăng hiệu quả hoạt động trong doanh nghiệp, chúng tôi mang đến Bộ Cẩm Nang Tự Động Hóa Kinh Doanh (CEO.21).

Nội dung Bộ Cẩm Nang Tự Động Hóa Kinh Doanh (CEO.21)

tự động hóa kinh doanh

 • Kiến thức nền tảng về tự động hóa kinh doanh
 • Các loại hình tự động hóa kinh doanh:
  • Tự động hóa cơ bản (Basic Automation)
  • Tự động hóa quy trình (Process Automation)
  • Tự động hóa tích hợp (Integration Automation)
  • Tự động hóa sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI Automation)
 • Tại sao phải áp dụng tự động hóa kinh doanh
 • Phương pháp để triển khai tự động hóa kinh doanh
 • Ứng dụng các phần mềm để tự động hóa các quy trình kinh doanh, đặc biệt trong khâu marketing, bán hàng & chăm sóc khách hàng...

Bộ Cẩm Nang Tự Động Hóa Kinh Doanh (CEO.21) là một bộ tài liệu trong Bộ Cẩm Nang Quản Trị Doanh Nghiệp SMART CEO 4.0 để giúp các CEO phát triển năng lực lãnh đạo và quản trị toàn diện hoạt động doanh nghiệp.

Anh/ Chị quan tâm đến Bộ Cẩm Nang SMART CEO 4.0 có thể click tìm hiểu thêm tại TẠI ĐÂY.

smart ceo 4.0 LÀ BỘ CẨM NANG tuyệt vời VÀ ​​LÀ ​KHOẢN ĐẦU TƯ ​TÀI SẢN TRÍ TUỆ HIỆU QUẢ NHẤT ​CỦA BẠN ĐỂ ​​ĐẠT SỰ NGHIỆP KINH DOANH THÀNH CÔNG!

Cẩm Nang Quản Trị Doanh Nghiệp SMART CEO 4.0
>