Văn hóa chất lượng là gì? Các bước xây dựng văn hóa chất lượng

Văn hóa chất lượng là gì? Các bước xây dựng văn hóa chất lượng

Văn hóa chất lượng là gì? Các bước xây dựng văn hóa chất lượng

Bài viết sau chia sẻ về chủ đề văn hóa chất lượng là gì, các đặc điểm, yếu tố cấu thành văn hóa chất lượng và các bước xây dựng văn hóa chất lượng.

Văn hóa chất lượng đang dần trở thành mối quan tâm của doanh nghiệp. Đây chính là một phần của văn hóa doanh nghiệp, nó giúp doanh nghiệp thiết lập nề nếp, thói quen riêng của công ty, tạo ra bản sắc riêng mình để quản lý chất lượng và sáng tạo chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh.

1. Văn hóa chất lượng là gì?

Văn hóa chất lượng là gì? Các bước xây dựng văn hóa chất lượng

Văn hóa chất lượng (VHCL) là một phần của văn hóa doanh nghiệp. Nó là tập hợp nhiều thói quen, niền tin và hành vi liên quan đến chất lượng mà các thành viên trong doanh nghiệp cùng chia sẻ để đảm bảo cho tổ chức thiết kế, sản xuất và cung ứng sản phẩm dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng, đảm bảo tổ chức luôn thành công trên thị trường trong thời gan dài hạn.

Văn hóa chất lượng có tác động tích cực tới hiệu quả và tính bền vững của các chương trình chất lượng. Các Doanh nghiệp cần xây dựng những giá trị văn hóa chất lượng riêng của mình nhằm thõa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.

Văn hóa chất lượng bao gồm tám yếu tố:

 • cam kết lãnh đạo
 • làm việc nhóm
 • sự tham gia
 • trao quyền cho nhân viên
 • tập trung vào khách hàng
 • giao tiếp cởi mở, thân thiện
 • quan hệ tối tác hiệu quả, sáng tạo
 • học hỏi, tập trung vào quá trình.

Trong các yếu tố trên, cam kết của lãnh đạo là yếu tố quan trọng nhất. Nó khuyến khích và phát triển các yêu tố khác.

2. Đặc điểm của văn hóa chất lượng

Văn hóa chất lượng trong tổ chức có những đặc điểm chính như sau:

 • Gắn liền cá nhân và tập thể
 • Người lãnh đạo có vai trò vô cùng quan trọng trong xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp
 • Thuộc hệ thống văn hóa của doanh nghiệp
 • Cần đảm bảo tất cả các thành viên đều được biết và hiểu những yêu cầu về chất lượng đối với công việc
 • Cần toàn bộ công nhân viên tự giác để đáp ứng những yêu cầu về chất lượng
 • Không chỉ hướng đến vấn đề đảm bảo chất lượng mà còn khá quan trọng vấn đề cải tiến chất lượng
 • Hướng đến sự hài lòng của các bên liên quan của doanh nghiệp, đặc biệt là khách hàng.

3. Các yếu tố chính hình thành văn hóa chất lượng

 • Sự cam kết sự nhất quán của lãnh đạo về chất lượng
 • Lựa chọn phân khúc khách hàng và tập trung vào việc phụng sự khách hàng với mức chất lượng cao nhất trong phân khúc.
 • Tuân thủ các yêu cầu của pháp luật liên quan đến loại hình sản phẩm, dịch vụ mà tổ chức cung cấp.
 • Lựa chọn và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 với mức độ thành thục cao.
 • Đảm bảo truyền đạt thông điệp chất lượng một cách chính xác và khuyến khích mọi người trong tổ chức sáng tạo chất lượng.
 • Xác định xây dựng văn hóa chất lượng là con đường lâu dài, không có điểm khởi đầu và kết thúc. Văn hóa chất lượng được thực thi trong thực tế quá trình sản xuất, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp, lâu dần sẽ định hình trở thành văn hóa chất lượng, văn hóa đó sẽ là cơ sở để phân biệt chất lượng sản phẩm, dịch vụ mà tổ chức đó cung cấp so với sản phẩm, dịch vụ mà tổ chức khác cung cấp.

4. Các bước xây dựng văn hóa chất lượng

Văn hóa chất lượng là gì? Các bước xây dựng văn hóa chất lượng

Về cơ bản, doanh nghiệp có thể áp dụng mô hình đánh giá và xây dựng VHCL gồm 5 bước:

 • Bước 1: Xem xét lại mục tiêu chất lượng, các nhiệm vụ và chính sách phát triển của doanh nghiệp.
 • Bước 2: Đánh giá lại các giá trị VHCL hiện tại của doanh nghiệp đồng thời xác định những giá trị mong muốn sẽ theo đuổi
 • Bước 3: So sánh giữa những gí trị VHCL hiện tại và những giá trị ming muốn để tìm ra llox hỏng cần khắc phục
 • Bước 4: Xác định lại các giá trị phù hợp với tổ chức, nếu xuất hiện lỗ hỏng giữa giá trị VHCL hiện tại và tương lai
 • Bước 5: Thực hiện các hành động thay đổi nhằm đạt được các giá trị VHCL đang theo duổi

Về cơ bản, văn hóa chất lượng có tính động theo thời gian, vì vậy cần liên tục được học hỏi và nâng ca nhằm tạo môi trường tốt nhất.

Vậy là chúng ta đã tìm hiểu văn hóa chất lượng là gì và đặc điểm, các yếu tố tác động chính. Qua đó chúng ta thấy để doanh nghiệp đạt đến giai đoạn sáng tạo chất lượng là một điều vô cùng khó khăn. Doanh nghiệp cần có kế hoạch và lộ trình cụ thể trong thời gian dài và kết hợp nhuần nhuyễn các yếu tố liên quan. Chúc các bạn thành công.

>