5 bước xây dựng chiến lược marketing cho doanh nghiệp

xây dựng chiến lược marketing cho doanh nghiệp

Sau đây là chia sẻ 5 bước xây dựng chiến lược marketing cho doanh nghiệp – Cách kết nối Sản phẩm với Khách hàng – bằng chiến lược Marketing hiệu quả.

Nếu bạn từng lãnh đạo đội ngũ marketing thành công, bạn biết rằng marketing còn nhiều thứ hơn là:

Quảng bá đúng Sản phẩm, đúng Nơi, vào đúng Thời điểm.

Phải suy nghĩ rất nhiều,

Để tiếp thị một sản phẩm / dịch vụ thành công.

Đây là nơi bạn đặt ra các câu hỏi sống còn, như:

 • Khách hàng của chúng ta là ai?
 • Đối thủ cạnh tranh của chúng ta là ai?
 • Điều gì giúp cho sản phẩm / dịch vụ của chúng ta nổi bật trên thị trường?
 • Xu hướng thị trường nào chúng ta có thể tận dụng?
 • Làm thế nào để quảng bá sản phẩm?

Đây chỉ là một vài câu hỏi phải trả lời.

Bài viết này chia sẻ 5 bước xây dựng chiến lược marketing cho doanh nghiệp trong đó xem xét một số công cụ, bạn có thể sử dụng để phát triển chiến lược marketing hiệu quả.

5 bước xây dựng chiến lược marketing cho doanh nghiệp

xây dựng chiến lược marketing cho doanh nghiệp

Có nhiều cách tiếp cận khác nhau để xây dựng chiến lược marketing, và

Không có quy trình duy nhất cho tất cả các trường hợp.

Tuy nhiên, dưới đây là 5 khía cạnh cốt lõi cần phân tích, khi bạn muốn tiếp thị sản phẩm của mình:

 1. Phân tích thị trường.
 2. Phân tích khách hàng.
 3. Lựa chọn thị trường mục tiêu
 4. Phân tích đối thủ cạnh tranh.
 5. Chiến lược marketing.

Bây giờ, chúng ta sẽ xem xét từng yếu tố một:

1. Phân tích thị trường

Giai đoạn này,

Giúp bạn xác định các: Xu hướng, Cơ hội, Thách thức và các Yếu tố thành công của chiến lược marketing.

Trước tiên, hãy xem xét bức tranh toàn cảnh về thị trường hiện tại.

Sử dụng các công cụ như Phân tích PEST và 5 Yếu tố Cạnh tranh của Porter để:

 • Đánh giá những điều đang xảy ra trên thị trường, và
  Phân tích các xu hướng thị trường có thể ảnh hưởng đến bạn.

Phân tích PEST giúp bạn rà soát các thay đổi về:

 • Chính trị
 • Kinh tế
 • Xã hội
 • Văn hoá và Công nghệ

Đây là những yếu tố sẽ thay đổi hành vi và sở thích của khách hàng.

Do đó, ảnh hưởng đến cách bạn tiếp cận khách hàng trong tương lai.

5 Yếu tố Cạnh tranh của Porter giúp bạn hiểu được sự cân bằng quyền lực trong thị trường.

Từ đó, điều chỉnh cách tiếp cận thích hợp, bằng cách tìm ra ai là người có quyền lực trong thị trường (đó có thể là nhà cung cấp, đối thủ cạnh tranh hoặc khách hàng) giúp bạn xây dựng chiến lược marketing hiệu quả.

Bạn cũng có thể sử dụng Phân tích SWOT để xem xét điểm mạnh và điểm yếu của công ty. Cũng như, phát triển các sáng kiến để bạn có thể làm để cải thiện vị trí của công ty trên thị trường.

Mẹo:
Phân tích VRIO giúp bạn xác định những nguồn lực cốt lõi mà doanh nghiệp cần có để thành công.

2. Phân tích khách hàng

Khi bạn hiểu rõ bối cảnh thị trường, bạn có thể bắt đầu xem xét khách hàng của bạn là ai?

Ở đây, nhiệm vụ là xác định rõ bạn sẽ tiếp cận “nhóm người nào” (khách hàng mục tiêu).

Bởi vì, các nhóm khách hàng khác nhau sẽ có nhu cầu về sản phẩm / dịch vụ khác nhau. Vì vậy, chúng ta cần điều chỉnh chiến lược marketing để đáp ứng những nhu cầu khác nhau đó.

Một cách hiệu quả để thực hiện nhiệm vụ này là:

Sử dụng kỹ thuật Phân khúc thị trường, đây là cách tiếp cận hữu ích để xác định nhu cầu của các nhóm khách hàng.

Bằng cách phân khúc thị trường, bạn có thể hiểu các nhu cầu khác nhau của từng nhóm khách hàng. Sau đó, nhắm mục tiêu marketing để đáp ứng đúng nhu cầu của họ.

Bạn có thể trả lời một số câu hỏi. Ví dụ:

 • Các phân khúc thị trường nào đang tồn tại ?
 • Quy mô mỗi phân khúc lớn thế nào? Quy mô có xu hướng tăng hay giảm?
 • Khả năng doanh thu nhận được trên từng phân khúc?
 • Lợi thế của bạn ở mỗi phân khúc là gì?

Thu thập thông tin để xác định các yếu tố thành công quan trọng (cần phải có) khi xâm nhập phân khúc mà bạn quan tâm;

Sau đó xem xét kỹ hơn về khu vực địa lý, nhân khẩu học, và tâm lý của khách hàng (nhu cầu, hành vi, sở thích và nỗi sợ hãi).

3. Lựa chọn Thị trường mục tiêu

Bây giờ là lúc bạn ra quyết định lựa chọn:

Đâu sẽ là thị trường mục tiêu.

Các câu hỏi chính để trả lời, bao gồm:

 • Bạn sẽ nhắm mục tiêu đến phân khúc thị trường nào?
 • Bạn muốn được khách hàng nhận thức về mình ra sao?
 • Làm thế nào để tạo dựng thương hiệu trong phân khúc này?

Quyết định thị trường mục tiêu, sẽ là kim chỉ nam để phân tích đối thủ cạnh tranh và lựa chọn chiến lược marketing cuối cùng.

Mẹo:

Một số công cụ như Chiến lược của Bowman và Chiến lược Chung của Porter, sẽ giúp bạn lựa chọn tốt hơn.

Ma trận Ansoff có thể giúp xác định các Cơ hội và Rủi ro liên quan đến sản phẩm mới và thị trường mới.

4. Phân tích đối thủ cạnh tranh

Tìm hiểu đối thủ cạnh tranh và các sản phẩm / dịch vụ của họ, sẽ giúp bạn xây dựng chiến lược marketing vượt trội hơn.

Sử dụng Phân tích USP và Phân tích năng lực cốt lõi giúp xác định lợi thế của mình so với đối thủ.

 • Phân tích USP giúp bạn xác định các yếu tố quan trọng đối với khách hàng (khi họ đưa ra quyết định mua hàng).
 • USP cũng so sánh và xếp hạng bạn với đối thủ cạnh tranh về các yếu tố này.
 • Trong khi đó, Phân tích năng lực cốt lõi xem xét làm thế nào ban có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Các câu hỏi chính giúp bạn phân tích đối thủ cạnh tranh, bao gồm:

 1. Đối thủ chính của bạn là ai?
 2. Họ chiếm vị trí nào trong phân khúc thị trường?
 3. Những gì họ cung cấp được, còn bạn thì không?
 4. Điểm mạnh và điểm yếu của họ là gì?
 5. Bạn có những điểm mạnh hay điểm yếu nào so với họ?
 6. Lợi thế cạnh tranh độc đáo của họ là gì?
 7. Động thái cạnh tranh nào trong tương lai bạn đoán được?
 8. Bạn có kế hoạch gì cho chiến lược cạnh tranh?
 9. Phản ứng của đối thủ cạnh tranh với bất kỳ động thái của bạn là gì?

Mẹo:

Xem bài viết về Lý thuyết Trò chơi để dự đoán hành vi của đối thủ và phân tích “trò chơi cạnh tranh“.

5. Chiến lược marketing

Đây là lúc bạn có cái nhìn sâu hơn trong chiến lược marketing, để xác định: sản phẩm, giá cả, quảng cáo và phân phối (địa điểm).

Một số vấn đề chính bạn cần quan tâm ở đây, bao gồm:

 • Mục tiêu marketing trong 6 tháng tới là gì? Năm sau? 3 năm tới?
 • Sử dụng số liệu nào để đo lường và theo dõi sự thành công?
 • Cung cấp sản phẩm gì?

Ý tưởng của vòng đời sản phẩm và đường cong khuếch tán sản phẩm sẽ giúp đỡ bạn.

 • Chiến lược giá bạn sử dụng là gì?
 • Bạn sẽ quảng cáo sản phẩm như thế nào? (Marketing online, mạng xã hội hay tổ chức sự kiện?)
 • Bạn sẽ phân phối sản phẩm như thế nào và bán nó ở đâu?

Mẹo 1:

Đảm bảo chiến lược marketing phù hợp với chiến lược kinh doanh tổng thể của công ty.

Mẹo 2:

Bạn và đội nhóm có thể cần trải qua: Phân tích khách hàng, Phân tích đối thủ cạnh tranh và Chiến lược quảng cáo một vài lần trước khi bạn chốt chiến lược của mình.

Những điểm chính

Không có quy trình cố định nào để xây dựng chiến lược marketing, nhưng có một số công cụ tuyệt vời mà bạn có thể sử dụng.

Trước tiên, hãy phân tích bối cảnh thị trường.

Sau đó, xác định khách hàng và phân khúc thị trường mục tiêu.

Bạn cũng cần phải phân tích đối thủ cạnh tranh và tìm hiểu xem khách hàng đánh giá thế nào về sản phẩm của bạn.

Cuối cùng, lựa chọn chiến lược marketing.

Nhớ rằng, bạn cần có một quá trình phân tích thấu đáo, để đảm bảo các phần của chiến lược được xuyên suốt và nhất quán.

>