​SMART CEO 4.0 
CEO.​​2​​3. ​​​​​​​​Bộ Cẩm Nang Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp

Mọi thứ trong một doanh nghiệp có thể bị đối thủ "copy" được, ngoại trừ một thứ, đó là văn hóa, triết lý kinh doanh và giá trị cốt lõi.

Đó chính là nền tảng vững chắc để vận hành hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phát triển bền vững và trường tồn.

Mỗi doanh nghiệp đều có một lịch sử hình thành và phát triển riêng nên cần xây dựng cho mình một bản sắc văn hóa riêng. Cho dù quy mô của doanh nghiệp đang ở quy mô nhỏ hay siêu nhỏ, với số lượng nhân viên ít ỏi thì vẫn phải cần xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Văn hóa doanh nghiệp chính là chất keo kết dính các thành viên trong doanh nghiệp để mỗi nhân viên hãnh diện khi được làm việc và cống hiến hết mình cho doanh nghiệp.

Văn hóa doanh nghiệp giúp doanh nghiệp định hướng rõ ràng con đường phát triển, tạo động lực làm việc cho nhân viên, tạo lợi thế cạnh tranh với các doang nghiệp khác.

Để xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp các CEO/ chủ doanh nghiệp là đóng vai trò quyết định. Văn hóa doanh nghệp phát triển hay không tùy thuộc vào cách vận hành và kiểm soát của lãnh đạo.

Để giúp các CEO Việt hiểu rõ hơn về văn hóa doanh nghiệp cũng như các bước triển khai để xây dựng văn hóa doanh nghiệp mang bản sắc riêng, chúng tôi tổng hợp Bộ Cẩm Nang Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp (CEO.23) để cung cấp những kiến thức và cách tiếp cận để khởi đầu cho việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp với tổ chức và mục tiêu doanh nghiệp.

Nội dung Bộ Cẩm Nang Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp (CEO.23)

xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Nội dung chính:

 • Triết lý kinh doanh
 • Triết ký quản lý và lãnh đạo
 • Động lực cá nhân và tổ chức
 • Quy trình quy định, chính sách
 • Trao đổi thông tin
 • Phong trào, lễ nghi nghi thức
 • Chìa khóa phát triển tài năng, tạo gắn kết tập thể
 • Tài liệu, biểu mẩu, kế hoạch triển khai xây dựng văn hóa doanh nghiệp
 • ...

Đối tượng sử dụng:

 • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp / Cấp lãnh đạo cơ quan (HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc).
 • Đội ngũ quản lý cấp trung (các Giám đốc chức năng, các Trưởng / Phó các Phòng, Ban, Bộ phận của doanh nghiệp).
 • Những người có mong muốn tìm hiểu về văn hóa; văn hóa doanh nghiệp và các loại hình văn hóa khác nhau.

Lợi ích của bộ tài liệu:

 • Cung cấp các khái niệm, đặc trưng và các mô hình văn hóa doanh nghiệp, các yếu tố tác động đến văn hóa doanh nghiệp
 • Phương pháp để xây dựng văn hóa doanh nghiệp với một “đội ngũ” nhân viên luôn đồng lòng, chung sức hết mình vì lý tưởng chung của Doanh nghiệp.
 • Xác định cách thức điều chỉnh, thay đổi văn hóa doanh nghiệp phù hợp với mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp.
 • Có các ví dụ về văn hóa doanh nghiệp của các công ty, tập đoàn lớn hàng đầu Việt nam để tham khảo.
 • Góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý điều hành công ty và là tiền đề cho sự phát triển bền vững của công ty trong tương lai lâu dài.

Bộ Cẩm Nang Xây Dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp (CEO.23) là một bộ tài liệu trong Bộ Cẩm Nang Quản Trị Doanh Nghiệp SMART CEO 4.0 để giúp các CEO phát triển năng lực lãnh đạo và quản trị toàn diện hoạt động doanh nghiệp.

Anh/ Chị quan tâm đến Bộ Cẩm Nang SMART CEO 4.0 có thể click tìm hiểu thêm tại TẠI ĐÂY.

smart ceo 4.0 LÀ BỘ CẨM NANG tuyệt vời VÀ ​​LÀ ​KHOẢN ĐẦU TƯ ​TÀI SẢN TRÍ TUỆ HIỆU QUẢ NHẤT ​CỦA BẠN ĐỂ ​​ĐẠT SỰ NGHIỆP KINH DOANH THÀNH CÔNG!

Cẩm Nang Quản Trị Doanh Nghiệp SMART CEO 4.0
>